• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #6313 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 370,000ATM / 444,000CARD

 • Mua Ngay 444,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 370,000đ

  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Siêu Xấu Xa 1*
  Thủy Thần Siêu Xấu Xa 1*
  Thủy Thần Bình Máu 1*
  Thủy Thần Bình Máu 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin Ngàn Tuổi 1*
  Ao Shin Ngàn Tuổi 1*
  Ao Shin Hắc Tinh 1*
  Ao Shin Hắc Tinh 1*
  Ao Shin Viêm Hỏa Trạng Nguyên 1*
  Ao Shin Viêm Hỏa Trạng Nguyên 1*
  Burno 1*
  Burno 1*
  Burno Kẹo Ngọt 1*
  Burno Kẹo Ngọt 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Bạch Tuộc Vũ Trụ 1*
  Bạch Tuộc Vũ Trụ 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Ngưu Ma Vương 1*
  Choncc Ngưu Ma Vương 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 2*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 2*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 1*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 1*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 2*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 2*
  Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*
  Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*
  Cánh Bạc Bình Minh 1*
  Cánh Bạc Bình Minh 1*
  Cánh Bạc Lạc Lối 1*
  Cánh Bạc Lạc Lối 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
  Cáo Tiên Sương Khói 1*
  Cáo Tiên Sương Khói 1*
  Cáo Tiên Sương Khói 2*
  Cáo Tiên Sương Khói 2*
  Cáo Tiên Sương Khói 3*
  Cáo Tiên Sương Khói 3*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Dango 1*
  Dango 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Dâu Tây Xanh 1*
  Dango Dâu Tây Xanh 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Fenroar Sa Mạc 1*
  Fenroar Sa Mạc 1*
  Fenroar Hoàng Kim 1*
  Fenroar Hoàng Kim 1*
  Fenroar Nước Ngọt 1*
  Fenroar Nước Ngọt 1*
  Fenroar Nước Ngọt 2*
  Fenroar Nước Ngọt 2*
  Fenroar Tịnh Hồn 1*
  Fenroar Tịnh Hồn 1*
  Fenroar Tịnh Hồn 2*
  Fenroar Tịnh Hồn 2*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Gà Máy Sương Đen 1*
  Gà Máy Sương Đen 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Hồn Ma Lửa 3*
  Hồn Ma Lửa 3*
  Hồn Ma Độc 1*
  Hồn Ma Độc 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 2*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 2*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Mỏ Vịt 1*
  Mỏ Vịt 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Người Đá Chân Băng 1*
  Người Đá Chân Băng 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Quân Đoàn 1*
  Người Đá Quân Đoàn 1*
  Người Đá Công Nghệ 1*
  Người Đá Công Nghệ 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Prancie 1*
  Prancie 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  Quái Sừng Lãnh Nguyên 1*
  Quái Sừng Lãnh Nguyên 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Shisa Người Tí Hon Xanh 1*
  Shisa Người Tí Hon Xanh 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Băng Giá 1*
  Tinh Linh Băng Giá 1*
  Tinh Linh Băng Giá 2*
  Tinh Linh Băng Giá 2*
  Tinh Linh Băng Giá 3*
  Tinh Linh Băng Giá 3*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Tiểu Tiên Cá Chép 1*
  Tiểu Tiên Cá Chép 1*
  Umbra 1*
  Umbra 1*
  Umbra Sương Đen 1*
  Umbra Sương Đen 1*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Điểm Đến
  Điểm Đến
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
Lọc theo Skin
   Annie ở Xứ Thần Tiên
   Annie ở Xứ Thần Tiên
   Annie Siêu Nhân Thiên Hà
   Annie Siêu Nhân Thiên Hà
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Băng Giá
   Olaf Băng Giá
   Olaf Đồ Long
   Olaf Đồ Long
   Twisted Fate Tango
   Twisted Fate Tango
   Twisted Fate Thời Niên Thiếu
   Twisted Fate Thời Niên Thiếu
   Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng
   Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng
   Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ
   Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ
   Master Yi Người Được Chọn
   Master Yi Người Được Chọn
   SIÊU PHẨM: Yi
   SIÊU PHẨM: Yi
   Master Yi Thiên Kiếm
   Master Yi Thiên Kiếm
   Master Yi Thanh Lịch
   Master Yi Thanh Lịch
   Alistar Vàng
   Alistar Vàng
   Alistar Địa Ngục
   Alistar Địa Ngục
   Chú Ryze
   Chú Ryze
   Ryze Vệ Binh Sa Mạc
   Ryze Vệ Binh Sa Mạc
   Sivir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Sivir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Soraka Rừng Xanh
   Soraka Rừng Xanh
   Soraka Vệ Binh Tinh Tú
   Soraka Vệ Binh Tinh Tú
   Soraka Thần Sứ
   Soraka Thần Sứ
   Siêu Nhân Teemo
   Siêu Nhân Teemo
   Teemo Gấu Trúc
   Teemo Gấu Trúc
   Tristana Phù Thủy
   Tristana Phù Thủy
   Warwick Xám
   Warwick Xám
   Warwick Linh Cẩu
   Warwick Linh Cẩu
   Nunu & Willump Công Xưởng
   Nunu & Willump Công Xưởng
   Miss Fortune Waterloo
   Miss Fortune Waterloo
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Miss Fortune Vệ Binh Pyjama
   Miss Fortune Vệ Binh Pyjama
   Ashe Rừng Xanh
   Ashe Rừng Xanh
   Ashe Chung Kết Thế Giới 2017
   Ashe Chung Kết Thế Giới 2017
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Tryndamere Quỷ Kiếm
   Tryndamere Quỷ Kiếm
   Jax Giữ Đền
   Jax Giữ Đền
   Morgana Nguyệt Hồn
   Morgana Nguyệt Hồn
   Singed Công Nghệ
   Singed Công Nghệ
   Singed Ngày Tuyết Rơi
   Singed Ngày Tuyết Rơi
   Evelynn Tango
   Evelynn Tango
   Twitch Du Côn
   Twitch Du Côn
   Amumu Quà
   Amumu Quà
   Amumu Người Máy U Sầu
   Amumu Người Máy U Sầu
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Tâm Thần
   Shaco Tâm Thần
   Shaco Hắc Tinh
   Shaco Hắc Tinh
   Mundo Giám Đốc
   Mundo Giám Đốc
   Mundo Tiệc Bể Bơi
   Mundo Tiệc Bể Bơi
   Irelia Sát Thủ
   Irelia Sát Thủ
   SIÊU PHẨM: Irelia
   SIÊU PHẨM: Irelia
   Gangplank Lão Tướng
   Gangplank Lão Tướng
   Gangplank Ba Tư Đại Đế
   Gangplank Ba Tư Đại Đế
   Karma Hắc Tinh
   Karma Hắc Tinh
   Karma Đại Suy Vong
   Karma Đại Suy Vong
   Taric Huyết Ngọc
   Taric Huyết Ngọc
   Veigar Pháp Sư
   Veigar Pháp Sư
   Veigar Siêu Xấu Xa
   Veigar Siêu Xấu Xa
   Trundle Bãi Rác
   Trundle Bãi Rác
   Trundle Truyền Thống
   Trundle Truyền Thống
   Trundle Đồ Long
   Trundle Đồ Long
   Swain Bắc Cực
   Swain Bắc Cực
   Swain Ngọa Long
   Swain Ngọa Long
   Arcane Caitlyn
   Arcane Caitlyn
   Malphite Nham Thạch
   Malphite Nham Thạch
   Malphite Đại Pháo
   Malphite Đại Pháo
   Katarina Bão Cát
   Katarina Bão Cát
   Maokai Than Củi
   Maokai Than Củi
   Maokai Cột Tổ
   Maokai Cột Tổ
   Renekton Cao Bồi
   Renekton Cao Bồi
   Renekton Tiệc Bể Bơi
   Renekton Tiệc Bể Bơi
   Jarvan IV Hắc Tinh
   Jarvan IV Hắc Tinh
   Orianna Tiệc Bể Bơi
   Orianna Tiệc Bể Bơi
   Ngộ Không Dung Nham
   Ngộ Không Dung Nham
   Ngộ Không Đại Tướng
   Ngộ Không Đại Tướng
   Brand Hỏa Linh
   Brand Hỏa Linh
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Heimerdinger Nám Mặt
   Heimerdinger Nám Mặt
   Heimerdinger Độ Máy
   Heimerdinger Độ Máy
   Nasus Ngân Hà
   Nasus Ngân Hà
   Nasus Địa Ngục
   Nasus Địa Ngục
   Nasus Hung Thần
   Nasus Hung Thần
   Nidalee Thỏ Tuyết
   Nidalee Thỏ Tuyết
   Nidalee Người Hầu
   Nidalee Người Hầu
   Nidalee Loạn Thế Anh Hùng
   Nidalee Loạn Thế Anh Hùng
   Udyr Tứ Linh Vệ Hồn
   Udyr Tứ Linh Vệ Hồn
   Poppy Noxus
   Poppy Noxus
   Gragas Đặc Vụ Bắc Cực
   Gragas Đặc Vụ Bắc Cực
   Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
   Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
   SSG Ezreal
   SSG Ezreal
   Ezreal Sứ Thanh Hoa
   Ezreal Sứ Thanh Hoa
   Mordekaiser Kị Sĩ Rồng
   Mordekaiser Kị Sĩ Rồng
   Mordekaiser Địa Ngục
   Mordekaiser Địa Ngục
   Pentakill Mordekaiser
   Pentakill Mordekaiser
   Pentakill Yorick
   Pentakill Yorick
   Akali Thợ Săn
   Akali Thợ Săn
   Akali Hải Sản
   Akali Hải Sản
   Kennen Siêu Nhân
   Kennen Siêu Nhân
   Garen Chiến Binh Sa Mạc
   Garen Chiến Binh Sa Mạc
   Garen Long Tướng
   Garen Long Tướng
   Garen Học Viện Chiến Binh
   Garen Học Viện Chiến Binh
   Leona Nguyệt Thực
   Leona Nguyệt Thực
   Leona Học Viện Chiến Binh
   Leona Học Viện Chiến Binh
   Shen Hỏa Ngục
   Shen Hỏa Ngục
   Lux Hoàng Tộc
   Lux Hoàng Tộc
   Lux Quân Đoàn Thép
   Lux Quân Đoàn Thép
   Lux Tân Niên
   Lux Tân Niên

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 101021

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="Xerath Phi Hành Gia">
   Xerath Phi Hành Gia
K/DA Ahri
K/DA Ahri
Graves Vượt Ngục
Graves Vượt Ngục
Graves Cận Vệ Thép
Graves Cận Vệ Thép
Volibear Bắc Cực
Volibear Bắc Cực
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Nautilus Phi Hành Gia
Nautilus Phi Hành Gia
Sejuani Rừng Xanh
Sejuani Rừng Xanh
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Fiora
Fiora Tiệc Bể Bơi
Fiora Tiệc Bể Bơi
Lulu Bánh Ngọt
Lulu Bánh Ngọt
Hecarim Cao Bồi
Hecarim Cao Bồi
Darius Hoang Dã Đại Vương
Darius Hoang Dã Đại Vương
Darius Lang Vương
Darius Lang Vương
Jayce Thanh Lịch
Jayce Thanh Lịch
Jayce Kẻ Phản Diện
Jayce Kẻ Phản Diện
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Lissandra Siêu Máy Tính
Lissandra Siêu Máy Tính
Diana Hằng Nga
Diana Hằng Nga
Diana Địa Ngục
Diana Địa Ngục
Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai
Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai
Yasuo Chân Long Kiếm
Yasuo Chân Long Kiếm
Vel'Koz Hồ Quang
Vel'Koz Hồ Quang
Camille Siêu Máy Tính
Camille Siêu Máy Tính
Kindred Lang Dương Vô Thường
Kindred Lang Dương Vô Thường
Zeri Hồng Tàn Phai
Zeri Hồng Tàn Phai
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Lucian Xạ Thủ Tình Ái
Lucian Xạ Thủ Tình Ái
Zed Chung Kết Thế Giới 2016
Zed Chung Kết Thế Giới 2016
Zed Hội Tử Thần
Zed Hội Tử Thần
Zed Tử Thần Không Gian
Zed Tử Thần Không Gian
Arcane Vi
Arcane Vi
Aatrox Công Lý
Aatrox Công Lý
Aatrox Huyết Nguyệt
Aatrox Huyết Nguyệt
SKT T1 Azir
SKT T1 Azir
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Bard Phi Hành Gia
Bard Phi Hành Gia
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
SIÊU PHẨM: Sylas
SIÊU PHẨM: Sylas

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 523020

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Aphelios Nguyệt Dạ Song Sinh">
Aphelios Nguyệt Dạ Song Sinh
Rell Vệ Binh Tinh Tú
Rell Vệ Binh Tinh Tú
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Kayn
  Kayn
  Zoe
  Zoe
  Zyra
  Zyra
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Bel'Veth
  Bel'Veth
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Zeri
  Zeri
  Jinx
  Jinx
  Tahm Kench
  Tahm Kench
  Viego
  Viego
  Senna
  Senna
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Yuumi
  Yuumi
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Bard
  Bard
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Neeko
  Neeko
  Aphelios
  Aphelios
  Rell
  Rell
  Pyke
  Pyke
  Vex
  Vex
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia
  Gwen
  Gwen
  Renata Glasc
  Renata Glasc
  Nilah
  Nilah
  K'Sante
  K'Sante

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5257 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 160
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 160
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4969 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 185
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 185
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4461 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 185
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 185
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4238 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 183
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3066 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 173
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 173
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2658 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 135
444,000CARD 370,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 135
 • Tướng: 162

XEM ACC