• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #7431 - Bảng ngọc : 20 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 400,000ATM / 480,000CARD

 • Mua Ngay 480,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 400,000đ

  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Thủy Thần Fan Bự 1*
  Thủy Thần Fan Bự 1*
  Thủy Thần Siêu Xấu Xa 1*
  Thủy Thần Siêu Xấu Xa 1*
  Thủy Thần Fan Cứng 1*
  Thủy Thần Fan Cứng 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Lặn Sóng 1*
  Thủy Thần Lặn Sóng 1*
  Thủy Thần Bình Máu 1*
  Thủy Thần Bình Máu 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Mặc Ảnh 1*
  Thủy Thần Mặc Ảnh 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 2*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 2*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 2*
  Chuột Chũi Chiến Trường 2*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Băng Giá 1*
  Tinh Linh Băng Giá 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 3*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 3*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Rùa Mê Hoặc 1*
  Rùa Mê Hoặc 1*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Rùa Thủy Triều 2*
  Rùa Thủy Triều 2*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
   Cáo Tiên Bắt Mây 2*
  Cáo Tiên Bắt Mây 2*
  Cáo Tiên Hoang Dã 1*
  Cáo Tiên Hoang Dã 1*
  Cáo Tiên Hoang Dã 2*
  Cáo Tiên Hoang Dã 2*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Dango Kẹo Cao Su 2*
  Dango Kẹo Cao Su 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango 1*
  Dango 1*
  Fuwa Hỗn Loạn 1*
  Fuwa Hỗn Loạn 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Sinh Nhật Bất Ngờ 1*
  Fuwa Sinh Nhật Bất Ngờ 1*
  Shisa Tôn Hành Giả 1*
  Shisa Tôn Hành Giả 1*
  Shisa Pháo Hoa 1*
  Shisa Pháo Hoa 1*
  Shisa Siêu Anh Hùng 1*
  Shisa Siêu Anh Hùng 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 2*
  Shisa Hắc Hóa 2*
  Shisa Hắc Hóa 3*
  Shisa Hắc Hóa 3*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  DJ Ossia 1*
  DJ Ossia 1*
  QiQi Giả Lập 1*
  QiQi Giả Lập 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Tia Chớp 1*
  QiQi Tia Chớp 1*
  Melisma Vinh Quang 1*
  Melisma Vinh Quang 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 2*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 2*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Melisma Tịnh Hồn 1*
  Melisma Tịnh Hồn 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Kháng Ma 1*
  Gà Máy Kháng Ma 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hóa Kỹ 1*
  Gà Máy Hóa Kỹ 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Chân Băng 3*
  Bé Bọ Chân Băng 3*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Bé Bọ Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Bạch Tuộc Trái Cây 1*
  Bạch Tuộc Trái Cây 1*
  Bạch Tuộc Ngọt Ngào 1*
  Bạch Tuộc Ngọt Ngào 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 2*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 2*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 2*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 2*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 3*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 3*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Cá Voi Cổ Đại 1*
  Cá Voi Cổ Đại 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 2*
  Kỳ Lân Tinh Thể 2*
  Thần Lộc Vinh Quang 1*
  Thần Lộc Vinh Quang 1*
  Thần Lộc Giáng Sinh 1*
  Thần Lộc Giáng Sinh 1*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Thần Lộc Đắc Thắng 1*
  Thần Lộc Đắc Thắng 1*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 1*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 1*
  Choncc Ong Mật 1*
  Choncc Ong Mật 1*
  Choncc Ong Mật 2*
  Choncc Ong Mật 2*
  Tiểu Tiên Cá Chép 1*
  Tiểu Tiên Cá Chép 1*
  Tiểu Tiên Cá Chép 2*
  Tiểu Tiên Cá Chép 2*
  Fenroar Thiên Sứ 1*
  Fenroar Thiên Sứ 1*
  Fenroar Tịnh Hồn 1*
  Fenroar Tịnh Hồn 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Thạch Dẻo 1*
  Thạch Dẻo 1*
  Thạch Dẻo 2*
  Thạch Dẻo 2*
  Mỏ Vịt Pháo Hoa 1*
  Mỏ Vịt Pháo Hoa 1*
  SIÊU PHẨM: Burno 1*
  SIÊU PHẨM: Burno 1*
  Prancie Băng Giá 1*
  Prancie Băng Giá 1*
  Prancie 1*
  Prancie 1*
  Prancie 2*
  Prancie 2*
  Prancie 3*
  Prancie 3*
  Shork 1*
  Shork 1*
  Shork 2*
  Shork 2*
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Điểm Đến
  Điểm Đến
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
Lọc theo Skin
   Annie Quàng Khăn Đỏ
   Annie Quàng Khăn Đỏ
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Kẻ Phản Diện
   Olaf Kẻ Phản Diện
   Olaf Pentakill III: Cấm Thư
   Olaf Pentakill III: Cấm Thư
   Xin Zhao Biệt Kích
   Xin Zhao Biệt Kích
   Vladimir Hắc Thủy
   Vladimir Hắc Thủy
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Thiên Sứ Công Nghệ
   Kayle Thiên Sứ Công Nghệ
   Master Yi Sát Thủ
   Master Yi Sát Thủ
   Samurai Yi
   Samurai Yi
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Thiên Kiếm
   Master Yi Thiên Kiếm
   Yi Người Tuyết
   Yi Người Tuyết
   Alistar Cao Bồi
   Alistar Cao Bồi
   Alistar Sương Đen
   Alistar Sương Đen
   Neo PAX Sivir
   Neo PAX Sivir
   Sivir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Sivir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Soraka Khuê Nữ
   Soraka Khuê Nữ
   Soraka Ma Sứ
   Soraka Ma Sứ
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Warwick Xám
   Warwick Xám
   Warwick Cựu Thần Hắc Ám
   Warwick Cựu Thần Hắc Ám
   Nunu & Willump Máy
   Nunu & Willump Máy
   Nunu & Willump Thây Ma
   Nunu & Willump Thây Ma
   Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy
   Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy
   Miss Fortune Mật Vụ
   Miss Fortune Mật Vụ
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
   Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
   Ashe Freljord
   Ashe Freljord
   Ashe Hoang Dã
   Ashe Hoang Dã
   Ashe Nữ Hoàng
   Ashe Nữ Hoàng
   Ashe Thạch Anh
   Ashe Thạch Anh
   Ashe Toán Cướp Hắc Ám
   Ashe Toán Cướp Hắc Ám
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Viking
   Tryndamere Viking
   Tryndamere Thợ Săn Quái Thú
   Tryndamere Thợ Săn Quái Thú
   Tryndamere Huyết Nguyệt
   Tryndamere Huyết Nguyệt
   Jax Phục Hận
   Jax Phục Hận
   Jax Tổ Đội Quản Ngục
   Jax Tổ Đội Quản Ngục
   Jax Loạn Thế Thần Binh
   Jax Loạn Thế Thần Binh
   Singed Công Nghệ
   Singed Công Nghệ
   Singed Cưỡi Sóng
   Singed Cưỡi Sóng
   Singed Ngày Tuyết Rơi
   Singed Ngày Tuyết Rơi
   SSW Singed
   SSW Singed
   Evelynn Tango
   Evelynn Tango
   Twitch Đồ Long
   Twitch Đồ Long
   Quý Ông Cho'Gath
   Quý Ông Cho'Gath
   Amumu Pha
   Amumu Pha
   Amumu Hoàng Tử Bí Ngô
   Amumu Hoàng Tử Bí Ngô

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 34046

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="Anivia Vinh Quang">
   Anivia Vinh Quang
Shaco Quân Bài Bí Ẩn
Shaco Quân Bài Bí Ẩn
TPA Mundo
TPA Mundo
Irelia Phi Công
Irelia Phi Công

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 39037

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Irelia Thần Thoại">
Irelia Thần Thoại
Janna Vệ Binh Tinh Tú
Janna Vệ Binh Tinh Tú
Janna Hồng Pha Lê
Janna Hồng Pha Lê
Veigar Râu Xám
Veigar Râu Xám
Veigar Trùm Cuối
Veigar Trùm Cuối
Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng
Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng
Caitlyn Giả Lập
Caitlyn Giả Lập
Arcane Caitlyn
Arcane Caitlyn
Blitzcrank Thủ Môn
Blitzcrank Thủ Môn
Blitzcrank Trùm Phụ
Blitzcrank Trùm Phụ
Malphite Cẩm Thạch
Malphite Cẩm Thạch
Malphite Hắc Tinh
Malphite Hắc Tinh
Maokai Than Củi
Maokai Than Củi
Renekton Thời Tiền Sử
Renekton Thời Tiền Sử
Renekton Đồ Chơi
Renekton Đồ Chơi
Elise Siêu Nhân Thiên Hà
Elise Siêu Nhân Thiên Hà
Ngộ Không Dung Nham
Ngộ Không Dung Nham
Ngộ Không Bá Nhật
Ngộ Không Bá Nhật
Brand Hỏa Linh
Brand Hỏa Linh
Brand Hồ Quang
Brand Hồ Quang
Lee Sin Cổ Điển
Lee Sin Cổ Điển
Lee Tiểu Long
Lee Tiểu Long
Lee Sin Tiệc Bể Bơi
Lee Sin Tiệc Bể Bơi
SKT T1 Lee Sin
SKT T1 Lee Sin
Lee Sin Ma Sứ
Lee Sin Ma Sứ
Lee Sin Nộ Long Cước
Lee Sin Nộ Long Cước
Vayne Quý Tộc
Vayne Quý Tộc
Vayne Đồ Long
Vayne Đồ Long
Vayne Tân Niên
Vayne Tân Niên
Cassiopeia Tiên Cá
Cassiopeia Tiên Cá
Skarner Sa Mạc
Skarner Sa Mạc
Heimerdinger Người Tuyết
Heimerdinger Người Tuyết
Nasus Ngân Hà
Nasus Ngân Hà
Nasus Pha
Nasus Pha
Nidalee Thỏ Tuyết
Nidalee Thỏ Tuyết
Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
Nidalee Cung Sư Tử
Nidalee Cung Sư Tử
Udyr Đai Đen
Udyr Đai Đen
Udyr Hoang Dã
Udyr Hoang Dã
Gragas Siêu Cổ Động Viên
Gragas Siêu Cổ Động Viên
Ezreal Thanh Lịch
Ezreal Thanh Lịch
Ezreal Giả Lập
Ezreal Giả Lập
Ezreal Học Viện Chiến Binh
Ezreal Học Viện Chiến Binh
Mordekaiser Địa Ngục
Mordekaiser Địa Ngục
Mordekaiser Pentakill III: Cấm Thư
Mordekaiser Pentakill III: Cấm Thư
Akali Y Tá
Akali Y Tá
Kennen Nội Khoa
Kennen Nội Khoa
Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm
Garen Chiến Binh Sa Mạc
Garen Chiến Binh Sa Mạc
Garen Hiệp Sĩ Đen
Garen Hiệp Sĩ Đen
Leona Chiến Thần
Leona Chiến Thần
SIÊU PHẨM: Leona
SIÊU PHẨM: Leona

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 90038

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Malzahar Tam Đại Danh Thần">
Malzahar Tam Đại Danh Thần
Riven Thỏ Ngọc
Riven Thỏ Ngọc
Riven Chung Kết Thế Giới 2012
Riven Chung Kết Thế Giới 2012
Ngạo Kiếm Riven
Ngạo Kiếm Riven
Bee'Maw
Bee'Maw

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 96055

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Kog'Maw Vinh Quang">
Kog'Maw Vinh Quang
Shen Hỏa Ngục
Shen Hỏa Ngục
Shen Lôi Kiếm
Shen Lôi Kiếm
Lux Biệt Kích
Lux Biệt Kích
Lux Quân Đoàn Thép
Lux Quân Đoàn Thép
Lux Tân Niên
Lux Tân Niên

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 101021

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Xerath Phi Hành Gia">
Xerath Phi Hành Gia
Ahri Bóng Đêm
Ahri Bóng Đêm
K/DA Ahri
K/DA Ahri
Ahri Thần Rừng
Ahri Thần Rừng
Graves Đánh Thuê
Graves Đánh Thuê
Graves Thời Niên Thiếu
Graves Thời Niên Thiếu
Graves Hiệu Phó Chiến Binh
Graves Hiệu Phó Chiến Binh
Volibear Thần Sấm
Volibear Thần Sấm
Volibear Đô Vật Sấm Sét
Volibear Đô Vật Sấm Sét
Volibear Dị Giáo Ác Thần
Volibear Dị Giáo Ác Thần
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
Varus Hắc Tinh
Varus Hắc Tinh
Varus Chinh Phục
Varus Chinh Phục
Varus Cao Bồi
Varus Cao Bồi
Fiora Quạ Đêm
Fiora Quạ Đêm
Fiora Phi Kiếm
Fiora Phi Kiếm
Fiora Vũ Khí Tối Thượng
Fiora Vũ Khí Tối Thượng
Ziggs Ngày Tuyết Rơi
Ziggs Ngày Tuyết Rơi
Draven Đoạt Mệnh
Draven Đoạt Mệnh
Draven Đại Suy Vong
Draven Đại Suy Vong

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 119039

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Draven Gia Đình Ma Ám">
Draven Gia Đình Ma Ám
Hecarim Kị Sĩ Máu
Hecarim Kị Sĩ Máu
Hecarim Giả Lập
Hecarim Giả Lập
Hecarim Cung Nhân Mã
Hecarim Cung Nhân Mã
Darius Lang Vương
Darius Lang Vương
Jayce Kẻ Phản Diện
Jayce Kẻ Phản Diện
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Quinn Vệ Binh Tinh Tú
Quinn Vệ Binh Tinh Tú
Zoe Thần Đồng Công Nghệ
Zoe Thần Đồng Công Nghệ
K/DA ALL OUT Kai'Sa
K/DA ALL OUT Kai'Sa
K/DA ALL OUT Seraphine
K/DA ALL OUT Seraphine
Gnar Siêu Nhân Thiên Hà
Gnar Siêu Nhân Thiên Hà
Zac Cỗ Máy Chiến Đấu
Zac Cỗ Máy Chiến Đấu
Yasuo Cao Bồi
Yasuo Cao Bồi
Yasuo Ma Kiếm
Yasuo Ma Kiếm
Yasuo Thế Thân Thủy Thần
Yasuo Thế Thân Thủy Thần
Yasuo Huyễn Long Kiếm
Yasuo Huyễn Long Kiếm
Camille Siêu Máy Tính
Camille Siêu Máy Tính
Braum Ông Già Tuyết
Braum Ông Già Tuyết
Jhin Huyết Nguyệt
Jhin Huyết Nguyệt
SIÊU PHẨM: Jhin
SIÊU PHẨM: Jhin
Jhin Vũ Trụ Hắc Ám
Jhin Vũ Trụ Hắc Ám
Kindred Lang Dương Vô Thường
Kindred Lang Dương Vô Thường
Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Viego Niên Thú Nguyên Đán

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 234021

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Viego Hoàng Đế Camavor">
Viego Hoàng Đế Camavor
Senna Nguyệt Thực
Senna Nguyệt Thực
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Lucian
Lucian Dân Chơi Demacia
Lucian Dân Chơi Demacia
Lucian Hiệp Sĩ Xạ Kích
Lucian Hiệp Sĩ Xạ Kích
SKT T1 Zed
SKT T1 Zed
SIÊU PHẨM: Zed
SIÊU PHẨM: Zed
Zed Đặc Vụ Siêu Linh
Zed Đặc Vụ Siêu Linh
Zed Thanh Lịch
Zed Thanh Lịch
Vi Thanh Lịch
Vi Thanh Lịch
Vi Tay Đấm Tình Ái
Vi Tay Đấm Tình Ái
Vi Đặc Vụ Siêu Linh
Vi Đặc Vụ Siêu Linh
Arcane Vi
Arcane Vi
Aatrox Máy Móc
Aatrox Máy Móc
Azir Thần Mộ
Azir Thần Mộ
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Thresh Cao Bồi
Thresh Cao Bồi
Illaoi Kháng Chiến
Illaoi Kháng Chiến
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
Rakan Vệ Binh Tinh Tú
Rakan Vệ Binh Tinh Tú
Xayah Hoàng Hôn Vũ Trụ
Xayah Hoàng Hôn Vũ Trụ
Xayah Uyên Ương
Xayah Uyên Ương
Xayah Vệ Binh Tinh Tú
Xayah Vệ Binh Tinh Tú
SIÊU PHẨM: Sylas
SIÊU PHẨM: Sylas
Aphelios Ma Sứ
Aphelios Ma Sứ
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Đặc Vụ Siêu Linh
Pyke Đặc Vụ Siêu Linh
Yone Bá Vương Học Viện
Yone Bá Vương Học Viện

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 875038

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Sett Song Hồn Hoang Thú">
Sett Song Hồn Hoang Thú

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 887020

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Gwen Tử Chỉ Dương Khí">
Gwen Tử Chỉ Dương Khí

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 897001

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="K'Sante Bóng Ma Hỏa Ảnh">
K'Sante Bóng Ma Hỏa Ảnh

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7431 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 196
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 196
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7428 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 95
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 95
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7382 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 216
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 216
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7366 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 193
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 193
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7337 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 150
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 150
 • Tướng: 134

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7303 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 190
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 190
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7291 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 161
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 161
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7283 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 186
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 186
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7279 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 139
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 139
 • Tướng: 136

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7236 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 80
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 80
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7200 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 179
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 179
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7191 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 153
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 153
 • Tướng: 159

XEM ACC