• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #5853 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 550,000ATM / 660,000CARD

 • Mua Ngay 660,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 550,000đ

  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp
  Tên Lửa Đạn Đạo Siêu Khủng Khiếp
  Phun Lửa!
  Phun Lửa!
  Khe Nứt Thực Tại
  Khe Nứt Thực Tại
  Tiếng Gầm Chấn Động
  Tiếng Gầm Chấn Động
  Bão Tố Nổi Lên
  Bão Tố Nổi Lên
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Trứng Rồng 1*
  Thủy Thần Trứng Rồng 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Ao Shin Vũ Trụ 1*
  Ao Shin Vũ Trụ 1*
  Burno 1*
  Burno 1*
  Burno Phun Lửa 1*
  Burno Phun Lửa 1*
  Burno Phun Lửa 2*
  Burno Phun Lửa 2*
  Burno Phun Lửa 3*
  Burno Phun Lửa 3*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 2*
  Bạch Tuộc Du Hành 2*
  Bạch Tuộc Du Hành 3*
  Bạch Tuộc Du Hành 3*
  Choncc Dung Nham 1*
  Choncc Dung Nham 1*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 1*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*
  Cá Voi Hiểm Họa Không Gian 1*
  Cá Voi Cổ Đại 1*
  Cá Voi Cổ Đại 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
  Cáo Tiên Nguyệt Dạ 1*
  Cáo Tiên Huyền Ảo 1*
  Cáo Tiên Huyền Ảo 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Fenroar Ma Sứ 1*
  Fenroar Ma Sứ 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Hỗn Loạn 1*
  Fuwa Hỗn Loạn 1*
  Gà Máy Sương Đen 1*
  Gà Máy Sương Đen 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 2*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 2*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Độc 1*
  Hồn Ma Độc 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 2*
  Hộ Vệ Đá Quý 2*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 2*
  Hộ Vệ Oai Hùng 2*
  Jinx Tí Nị 1*
  Jinx Tí Nị 1*
  Kỳ Lân Sương Đen 1*
  Kỳ Lân Sương Đen 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 2*
  Kỳ Lân Giả Lập 2*
  Kỳ Lân Giả Lập 3*
  Kỳ Lân Giả Lập 3*
  Kỳ Nhông Công Nghệ 1*
  Kỳ Nhông Công Nghệ 1*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Ossia Đơn Ca 1*
  Ossia Đơn Ca 1*
  Ossia Múa Rồng 1*
  Ossia Múa Rồng 1*
  Ossia Múa Rồng 2*
  Ossia Múa Rồng 2*
  Ossia Múa Rồng 3*
  Ossia Múa Rồng 3*
  Poggles 1*
  Poggles 1*
  Poggles Phun Lửa 1*
  Poggles Phun Lửa 1*
  Poggles Biển Sâu 1*
  Poggles Biển Sâu 1*
  Poggles Biển Sâu 2*
  Poggles Biển Sâu 2*
  QiQi Phá Cách 1*
  QiQi Phá Cách 1*
  QiQi Phá Cách 2*
  QiQi Phá Cách 2*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  Quái Sừng Tim Sư Tử 1*
  Quái Sừng Tim Sư Tử 1*
  Quái Sừng Lãnh Nguyên 1*
  Quái Sừng Lãnh Nguyên 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Rùa Thủy Triều 1*
  Rùa Thủy Triều 2*
  Rùa Thủy Triều 2*
  Rùa Địa Thạch Trạng Nguyên 1*
  Rùa Địa Thạch Trạng Nguyên 1*
  Shisa 1*
  Shisa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 1*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 2*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 2*
  Tiểu Tiên Cá Lấp Lánh 1*
  Tiểu Tiên Cá Lấp Lánh 1*
  Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*
  Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Triệu Hồi
  Sân Đấu Triệu Hồi
  Sân Đấu Bão Tố
  Sân Đấu Bão Tố
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
  Trường Luyện Rồng
  Trường Luyện Rồng
  Mỏm Núi Hắc Thạch
  Mỏm Núi Hắc Thạch
  Bãi Đá Lấp Lánh
  Bãi Đá Lấp Lánh
  Ốc Đảo Ngọc Bích
  Ốc Đảo Ngọc Bích
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
Lọc theo Skin
   Annie Lửa Băng
   Annie Lửa Băng
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Kẻ Phản Diện
   Olaf Kẻ Phản Diện
   Pentakill Olaf
   Pentakill Olaf
   Olaf Đồ Long
   Olaf Đồ Long
   Twisted Fate Ảo Thuật Sư
   Twisted Fate Ảo Thuật Sư
   Twisted Fate Cao Bồi
   Twisted Fate Cao Bồi
   Twisted Fate Trọng Tài
   Twisted Fate Trọng Tài
   Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng
   Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng
   Xin Zhao Biệt Kích
   Xin Zhao Biệt Kích
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Triệu Tử Long
   Xin Zhao Triệu Tử Long
   Xin Zhao Toán Cướp Hắc Ám
   Xin Zhao Toán Cướp Hắc Ám
   Hầu Tước Vladimir
   Hầu Tước Vladimir
   Vladimir Đoạt Hồn
   Vladimir Đoạt Hồn
   Vladimir Hắc Thủy
   Vladimir Hắc Thủy
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Chiến Thần
   Kayle Chiến Thần
   Samurai Yi
   Samurai Yi
   SIÊU PHẨM: Yi
   SIÊU PHẨM: Yi
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Alistar Vàng
   Alistar Vàng
   SKT T1 Alistar
   SKT T1 Alistar
   Alistar Sương Đen
   Alistar Sương Đen
   Giáo Sư Ryze
   Giáo Sư Ryze
   Ryze Pha Lê Đen
   Ryze Pha Lê Đen
   Sion Tiều Phu
   Sion Tiều Phu
   Sion Chiến Thần
   Sion Chiến Thần
   Sivir Công Chúa Chiến Binh
   Sivir Công Chúa Chiến Binh
   Soraka Rừng Xanh
   Soraka Rừng Xanh
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Siêu Nhân Teemo
   Siêu Nhân Teemo
   Teemo Biệt Đội Omega
   Teemo Biệt Đội Omega
   Beemo
   Beemo
   Tristana Luyện Rồng
   Tristana Luyện Rồng
   Warwick Xám
   Warwick Xám
   Warwick Sói Lãnh Nguyên
   Warwick Sói Lãnh Nguyên
   SIÊU PHẨM: Warwick
   SIÊU PHẨM: Warwick
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Giả Lập
   Miss Fortune Giả Lập
   Miss Fortune Thuyền Trưởng
   Miss Fortune Thuyền Trưởng
   Ashe Mũi Tên Tình Ái
   Ashe Mũi Tên Tình Ái
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Tryndamere Ma Kiếm
   Tryndamere Ma Kiếm
   Jax Giác Đấu
   Jax Giác Đấu
   Jax Giữ Đền
   Jax Giữ Đền
   Jax Thần Trượng
   Jax Thần Trượng
   Morgana Người Máy
   Morgana Người Máy
   Morgana Nguyệt Hồn
   Morgana Nguyệt Hồn
   Morgana Tiên Hắc Ám
   Morgana Tiên Hắc Ám
   K/DA Evelynn
   K/DA Evelynn
   Twitch Du Côn
   Twitch Du Côn
   Karthus Hoàng Tử Tai Ương
   Karthus Hoàng Tử Tai Ương
   Amumu Tự Kỉ
   Amumu Tự Kỉ
   Rammus Freljord
   Rammus Freljord
   Rammus Hậu Vệ
   Rammus Hậu Vệ
   Shaco Ở Xứ Thần Tiên
   Shaco Ở Xứ Thần Tiên
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Quân Bài Bí Ẩn
   Shaco Quân Bài Bí Ẩn
   Shaco Hắc Tinh
   Shaco Hắc Tinh
   Mundo Giám Đốc
   Mundo Giám Đốc
   Mundo Hoàng Tử Đóng Băng
   Mundo Hoàng Tử Đóng Băng
   Sona Tiên Nữ
   Sona Tiên Nữ
   Sona Giả Lập
   Sona Giả Lập
   Sona Đặc Vụ Siêu Linh
   Sona Đặc Vụ Siêu Linh
   Irelia Hội Sen Hồng
   Irelia Hội Sen Hồng
   Irelia Thánh Kiếm
   Irelia Thánh Kiếm
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Janna Phù Thủy
   Janna Phù Thủy
   Janna Vệ Binh Sa Mạc
   Janna Vệ Binh Sa Mạc
   Gangplank Lính Chì
   Gangplank Lính Chì
   Gangplank Ba Tư Đại Đế
   Gangplank Ba Tư Đại Đế
   Gangplank Hiểm Họa Không Gian
   Gangplank Hiểm Họa Không Gian
   Corki Cưỡi Urf
   Corki Cưỡi Urf
   Corki Long Chiến Cơ
   Corki Long Chiến Cơ
   Corki Giả Lập
   Corki Giả Lập
   Karma Hoa Anh Đào
   Karma Hoa Anh Đào
   Karma Mùa Đông Kỳ Diệu
   Karma Mùa Đông Kỳ Diệu
   Taric Tấm Khiên Chói Lóa
   Taric Tấm Khiên Chói Lóa
   Blitzcrank Trùm Phụ
   Blitzcrank Trùm Phụ
   Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng
   Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Hắc Tinh
   Malphite Hắc Tinh
   FPX Malphite
   FPX Malphite
   Meo
   Meo
   Maokai Phi Hành Gia
   Maokai Phi Hành Gia
   SSG Jarvan IV
   SSG Jarvan IV
   SKT T1 Elise
   SKT T1 Elise
   Ngộ Không Âm Phủ
   Ngộ Không Âm Phủ
   Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh
   Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh
   Brand Hồ Quang
   Brand Hồ Quang
   Brand Thanh Lịch
   Brand Thanh Lịch
   Lee Sin Cổ Điển
   Lee Sin Cổ Điển
   Lee Sin Thầy Dòng
   Lee Sin Thầy Dòng
   Lee Tiểu Long
   Lee Tiểu Long
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Tiệc Bể Bơi
   Lee Sin Tiệc Bể Bơi
   SKT T1 Lee Sin
   SKT T1 Lee Sin
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Kiến Tạo
   Lee Sin Kiến Tạo
   Lee Sin Ma Sứ
   Lee Sin Ma Sứ
   FPX Lee Sin
   FPX Lee Sin
   Lee Sin Nộ Long Cước
   Lee Sin Nộ Long Cước
   Rumble Bên Bờ Hồ
   Rumble Bên Bờ Hồ
   Cassiopeia Nổi Loạn
   Cassiopeia Nổi Loạn
   Heimerdinger Tiệc Bể Bơi
   Heimerdinger Tiệc Bể Bơi
   Nasus Đại Công Tước
   Nasus Đại Công Tước
   Nidalee Người Hầu
   Nidalee Người Hầu
   Đâu Phải Udyr
   Đâu Phải Udyr
   Santa Gragas
   Santa Gragas
   Ezreal Băng Giá
   Ezreal Băng Giá
   Ezreal Thanh Lịch
   Ezreal Thanh Lịch
   Ezreal Giả Lập
   Ezreal Giả Lập
   Mordekaiser Già Chuồn
   Mordekaiser Già Chuồn
   Mordekaiser Hắc Tinh
   Mordekaiser Hắc Tinh
   Garen Chiến Binh Sa Mạc
   Garen Chiến Binh Sa Mạc
   Garen Phong Trần
   Garen Phong Trần
   Garen Học Viện Chiến Binh
   Garen Học Viện Chiến Binh
   Leona Hội Iron Solari
   Leona Hội Iron Solari
   Leona Nguyệt Thực
   Leona Nguyệt Thực
   Malzahar Thanh Lịch
   Malzahar Thanh Lịch
   Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
   Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
   Talon Huyết Nguyệt
   Talon Huyết Nguyệt
   Riven Long Kiếm
   Riven Long Kiếm
   Bee'Maw
   Bee'Maw
   Shen Hoàng Kim Giáp
   Shen Hoàng Kim Giáp
   Lux Vũ Trụ Hủy Diệt
   Lux Vũ Trụ Hủy Diệt
   Shyvana Vảy Sắt
   Shyvana Vảy Sắt
   Ahri Thách Đấu
   Ahri Thách Đấu
   Ahri Vệ Binh Tinh Tú
   Ahri Vệ Binh Tinh Tú
   Ahri Tiên Hắc Ám
   Ahri Tiên Hắc Ám
   Graves Hiệu Phó Chiến Binh
   Graves Hiệu Phó Chiến Binh
   Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
   Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
   Varus Chinh Phục
   Varus Chinh Phục

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 111018

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="Nautilus Gia Đình Ma Ám">
   Nautilus Gia Đình Ma Ám
Sejuani Kị Sĩ Đen
Sejuani Kị Sĩ Đen
Sejuani Truyền Thống
Sejuani Truyền Thống
Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Lulu Tiệc Bể Bơi
Lulu Tiệc Bể Bơi
Lulu Pháp Sư Vũ Trụ
Lulu Pháp Sư Vũ Trụ
Draven Giác Đấu
Draven Giác Đấu
Hecarim Giả Lập
Hecarim Giả Lập
Kha'Zix Vệ Binh Sa Mạc
Kha'Zix Vệ Binh Sa Mạc
Chúa Tể Darius
Chúa Tể Darius
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Jayce Học Viện Chiến Binh
Jayce Học Viện Chiến Binh
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Diana Hằng Nga
Diana Hằng Nga
Syndra Công Lí
Syndra Công Lí
Kayn Thợ Săn Linh Hồn
Kayn Thợ Săn Linh Hồn
Kai'Sa Giả Lập
Kai'Sa Giả Lập
Yasuo Huyết Nguyệt
Yasuo Huyết Nguyệt
Akshan Thiên Tài Công Nghệ
Akshan Thiên Tài Công Nghệ
Braum Ông Già Tuyết
Braum Ông Già Tuyết
Kindred Lửa Bóng Tối
Kindred Lửa Bóng Tối
Kindred Siêu Nhân Thiên Hà
Kindred Siêu Nhân Thiên Hà
Kindred Lang Dương Vô Thường
Kindred Lang Dương Vô Thường
Jinx Thợ Săn Xác Sống
Jinx Thợ Săn Xác Sống
Jinx Siêu Quậy Không Gian
Jinx Siêu Quậy Không Gian
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Zed Hội Tử Thần
Zed Hội Tử Thần
Zed Tử Thần Không Gian
Zed Tử Thần Không Gian
Sĩ Quan Vi
Sĩ Quan Vi
SIÊU PHẨM: Vi
SIÊU PHẨM: Vi
Arcane Vi
Arcane Vi
Nami Tiểu Long Ngư
Nami Tiểu Long Ngư
Nami Lốt Urf
Nami Lốt Urf
Nami Siêu Máy Tính
Nami Siêu Máy Tính
Nami Phù Thủy
Nami Phù Thủy
Azir Thần Mộ
Azir Thần Mộ
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh
Thresh Hắc Tinh
Thresh Hắc Tinh
Illaoi Sứ Giả Hư Không
Illaoi Sứ Giả Hư Không
Illaoi Cung Bảo Bình
Illaoi Cung Bảo Bình
Rek'Sai Tiệc Bể Bơi
Rek'Sai Tiệc Bể Bơi
Kalista Toán Cướp Hắc Ám
Kalista Toán Cướp Hắc Ám
Bard Tiệm Trà Ngọt Ngào
Bard Tiệm Trà Ngọt Ngào
Rakan Thần Rừng
Rakan Thần Rừng
Xayah Thần Rừng
Xayah Thần Rừng
Rell Vệ Binh Tinh Tú
Rell Vệ Binh Tinh Tú
SIÊU PHẨM: Pyke
SIÊU PHẨM: Pyke
Yone Bá Vương Học Viện
Yone Bá Vương Học Viện
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Kayn
  Kayn
  Zoe
  Zoe
  Zyra
  Zyra
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Bel'Veth
  Bel'Veth
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Zeri
  Zeri
  Jinx
  Jinx
  Tahm Kench
  Tahm Kench
  Viego
  Viego
  Senna
  Senna
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Yuumi
  Yuumi
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Bard
  Bard
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Neeko
  Neeko
  Aphelios
  Aphelios
  Rell
  Rell
  Pyke
  Pyke
  Vex
  Vex
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia
  Gwen
  Gwen
  Renata Glasc
  Renata Glasc
  Nilah
  Nilah
  K'Sante
  K'Sante

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7311 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 252
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 252
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7144 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 226
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 226
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5913 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 217
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 217
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5843 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 174
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 174
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5797 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 236
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 236
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5702 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 178
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 178
 • Tướng: 159

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5665 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 195
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 195
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5177 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 249
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 249
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4475 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 251
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 251
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3643 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 251
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 251
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2804 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 233
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 233
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1853 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 254
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 254
 • Tướng: 146

XEM ACC