• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #4459 - Bảng ngọc : 20 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 366,000ATM / 439,000CARD

 • Mua Ngay 439,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 366,000đ

  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thạch Dẻo Giả Lập 1*
  Thạch Dẻo Giả Lập 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bạch Tuộc Ngọt Ngào 1*
  Bạch Tuộc Ngọt Ngào 1*
  Chuột Chũi Độc Hại 1*
  Chuột Chũi Độc Hại 1*
  Chuột Chũi Công Lý 1*
  Chuột Chũi Công Lý 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 2*
  Cá Voi Vũ Trụ 2*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Hoa Hồng 1*
  Cánh Bạc Hoa Hồng 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Fenroar Hoàng Kim 1*
  Fenroar Hoàng Kim 1*
  Fuwa Crush 1*
  Fuwa Crush 1*
  Gà Máy Kháng Ma 1*
  Gà Máy Kháng Ma 1*
  Gà Máy Kháng Ma 2*
  Gà Máy Kháng Ma 2*
  Gà Máy Hóa Kỹ 1*
  Gà Máy Hóa Kỹ 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 2*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Hồn Ma Lửa 2*
  Hồn Ma Lửa 3*
  Hồn Ma Lửa 3*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Vật Chất Tối 1*
  Hồn Ma Vật Chất Tối 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 2*
  Hồn Ma Mặt Nạ 2*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 2*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 2*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Kỳ Nhông Công Nghệ 1*
  Kỳ Nhông Công Nghệ 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Mỏ Vịt 1*
  Mỏ Vịt 1*
  Mỏ Vịt 2*
  Mỏ Vịt 2*
  Người Đá Công Nghệ 1*
  Người Đá Công Nghệ 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Poggles 1*
  Poggles 1*
  Poggles 2*
  Poggles 2*
  Poggles Phun Lửa 1*
  Poggles Phun Lửa 1*
  Poggles Biển Sâu 1*
  Poggles Biển Sâu 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Sành Điệu 1*
  QiQi Sành Điệu 1*
  QiQi Sành Điệu 2*
  QiQi Sành Điệu 2*
  Quái Sừng Tim Sư Tử 1*
  Quái Sừng Tim Sư Tử 1*
  Quái Sừng Hư Không 1*
  Quái Sừng Hư Không 1*
  Quái Sừng Vỏ Liễu 1*
  Quái Sừng Vỏ Liễu 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Quái Sừng Vinh Quang 1*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Shisa Giả Hành Tôn 1*
  Shisa Giả Hành Tôn 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 2*
  Shisa Hắc Hóa 2*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Gai Đỏ 1*
  Tinh Linh Gai Đỏ 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Triệu Hồi
  Sân Đấu Triệu Hồi
  Sân Đấu Bão Tố
  Sân Đấu Bão Tố
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
Lọc theo Skin
   Annie Hoa Hậu
   Annie Hoa Hậu
   Annie Nghịch Đảo
   Annie Nghịch Đảo
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Toán Cướp Hắc Ám
   Olaf Toán Cướp Hắc Ám
   Galio Thanh Lịch
   Galio Thanh Lịch
   Twisted Fate Thời Niên Thiếu
   Twisted Fate Thời Niên Thiếu
   Xin Zhao Đồ Long
   Xin Zhao Đồ Long
   LeBlanc Tiên Hắc Ám
   LeBlanc Tiên Hắc Ám
   Vladimir Hắc Thủy
   Vladimir Hắc Thủy
   Fiddlesticks Tướng Cướp
   Fiddlesticks Tướng Cướp
   Fiddlesticks Cướp Biển
   Fiddlesticks Cướp Biển
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Lục Bảo
   Kayle Chiến Thần
   Kayle Chiến Thần
   Riot Kayle
   Riot Kayle
   Master Yi Thợ Săn
   Master Yi Thợ Săn
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Thiên Kiếm
   Master Yi Thiên Kiếm
   Yi Người Tuyết
   Yi Người Tuyết
   Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
   Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
   Alistar Đấu Sĩ
   Alistar Đấu Sĩ
   Alistar Bò Sữa
   Alistar Bò Sữa
   SKT T1 Ryze
   SKT T1 Ryze
   Sion Tiều Phu
   Sion Tiều Phu
   Sivir Thợ Săn
   Sivir Thợ Săn
   Neo PAX Sivir
   Neo PAX Sivir
   Soraka Khuê Nữ
   Soraka Khuê Nữ
   Soraka Thánh Nữ
   Soraka Thánh Nữ
   Soraka Hội Chuối Cả Nải
   Soraka Hội Chuối Cả Nải
   Soraka Vệ Binh Pyjama
   Soraka Vệ Binh Pyjama
   Teemo Yêu Tinh Giáng Sinh
   Teemo Yêu Tinh Giáng Sinh
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Teemo Thỏ Phục Sinh
   Teemo Biệt Đội Omega
   Teemo Biệt Đội Omega
   Teemo Tiểu Quỷ
   Teemo Tiểu Quỷ
   Beemo
   Beemo
   Tristana Lính Cứu Hỏa
   Tristana Lính Cứu Hỏa
   Tristana Luyện Rồng
   Tristana Luyện Rồng
   Warwick Xám
   Warwick Xám
   Warwick Bà Ngoại
   Warwick Bà Ngoại
   SIÊU PHẨM: Warwick
   SIÊU PHẨM: Warwick
   Nunu & Willump Công Xưởng
   Nunu & Willump Công Xưởng
   Nunu & Willump Máy
   Nunu & Willump Máy
   TPA Nunu & Willump
   TPA Nunu & Willump
   Miss Fortune Nữ Cao Bồi
   Miss Fortune Nữ Cao Bồi
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Giả Lập
   Miss Fortune Giả Lập
   Ashe Rừng Xanh
   Ashe Rừng Xanh
   Ashe Nữ Hoàng
   Ashe Nữ Hoàng
   Ashe Thạch Anh
   Ashe Thạch Anh
   SIÊU PHẨM: Ashe
   SIÊU PHẨM: Ashe
   Tryndamere Quỷ Kiếm
   Tryndamere Quỷ Kiếm
   Jax Tổ Đội Quản Ngục
   Jax Tổ Đội Quản Ngục
   Morgana Phù Thủy
   Morgana Phù Thủy
   Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
   Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
   Zilean Hoang Mạc Shurima
   Zilean Hoang Mạc Shurima
   Twitch Trung Cổ
   Twitch Trung Cổ
   Twitch Thế Giới Ngầm
   Twitch Thế Giới Ngầm
   Twitch Biệt Đội Omega
   Twitch Biệt Đội Omega
   Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt
   Cho'Gath Cỗ Máy Hủy Diệt
   Amumu Tiệc Bất Ngờ
   Amumu Tiệc Bất Ngờ
   Anivia Diều Hâu
   Anivia Diều Hâu
   Anivia Thời Tiền Sử
   Anivia Thời Tiền Sử
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Hoàng Gia
   Shaco Hắc Tinh
   Shaco Hắc Tinh
   Mundo Hoàng Tử Đóng Băng
   Mundo Hoàng Tử Đóng Băng
   Sona Đêm An Lành
   Sona Đêm An Lành
   Sona Giả Lập
   Sona Giả Lập
   DJ Sona
   DJ Sona
   Sona Đặc Vụ Siêu Linh
   Sona Đặc Vụ Siêu Linh
   Kassadin Biển Sâu
   Kassadin Biển Sâu
   Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ
   Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ
   Kassadin Công Nghệ
   Kassadin Công Nghệ
   Irelia Phi Công
   Irelia Phi Công
   Janna Giông Tố
   Janna Giông Tố
   Janna Vệ Binh Tinh Tú
   Janna Vệ Binh Tinh Tú
   Gangplank Lão Tướng
   Gangplank Lão Tướng
   Corki Giả Lập
   Corki Giả Lập
   Karma Truyền Thống
   Karma Truyền Thống
   Veigar Santa Xấu Xa
   Veigar Santa Xấu Xa
   Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng
   Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng
   Arcane Caitlyn
   Arcane Caitlyn
   iBlitzcrank
   iBlitzcrank
   Blitzcrank Vinh Quang
   Blitzcrank Vinh Quang
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Cẩm Thạch
   Malphite Cẩm Thạch
   Malphite Hộ Pháp Không Gian
   Malphite Hộ Pháp Không Gian
   Nocturne Băng Giá
   Nocturne Băng Giá
   Maokai Than Củi
   Maokai Than Củi
   Maokai Cột Tổ
   Maokai Cột Tổ
   Meo
   Meo
   Renekton Tiệc Bể Bơi
   Renekton Tiệc Bể Bơi
   Fnatic Jarvan IV
   Fnatic Jarvan IV
   SKT T1 Elise
   SKT T1 Elise
   Elise Siêu Nhân Thiên Hà
   Elise Siêu Nhân Thiên Hà
   Elise Phù Thủy
   Elise Phù Thủy
   Orianna Hắc Tinh
   Orianna Hắc Tinh
   Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh
   Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Kiến Tạo
   Lee Sin Kiến Tạo
   Cassiopeia Tiên Hắc Ám
   Cassiopeia Tiên Hắc Ám
   Skarner Cung Bọ Cạp
   Skarner Cung Bọ Cạp
   Heimerdinger Luyện Rồng
   Heimerdinger Luyện Rồng
   Nidalee Báo Đốm
   Nidalee Báo Đốm
   Nidalee Phù Thủy
   Nidalee Phù Thủy
   Poppy Kẹo Mút
   Poppy Kẹo Mút
   Poppy Cô Bé Tuần Lộc
   Poppy Cô Bé Tuần Lộc
   Ezreal Giả Lập
   Ezreal Giả Lập
   Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
   Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
   Ezreal Vệ Binh Pyjama
   Ezreal Vệ Binh Pyjama
   Akali Hỏa Ngục
   Akali Hỏa Ngục
   Akali Cầu Thủ
   Akali Cầu Thủ
   K/DA Akali
   K/DA Akali
   True Damage Akali
   True Damage Akali
   Kennen Bắc Cực
   Kennen Bắc Cực
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Garen Long Tướng
   Garen Long Tướng
   Malzahar Lãnh Chúa
   Malzahar Lãnh Chúa
   Malzahar Thanh Lịch
   Malzahar Thanh Lịch
   Talon Huyền Kiếm
   Talon Huyền Kiếm
   Riven Long Kiếm
   Riven Long Kiếm
   Riven Quán Quân 2016
   Riven Quán Quân 2016
   Riven Thần Kiếm
   Riven Thần Kiếm
   Shen Huyết Nguyệt
   Shen Huyết Nguyệt
   Lux Thập Đại Nguyên Tố
   Lux Thập Đại Nguyên Tố
   Lux Vệ Binh Pyjama
   Lux Vệ Binh Pyjama
   Xerath Cổ Ngữ
   Xerath Cổ Ngữ
   Shyvana Đại Suy Vong
   Shyvana Đại Suy Vong
   Fizz Thỏ Phục Sinh
   Fizz Thỏ Phục Sinh
   Volibear Bắc Cực
   Volibear Bắc Cực
   Volibear Cảnh Vệ Trưởng
   Volibear Cảnh Vệ Trưởng
   Volibear Dị Giáo Ác Thần
   Volibear Dị Giáo Ác Thần
   Varus Hắc Tinh
   Varus Hắc Tinh

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 113036

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="Sejuani Vinh Quang">
   Sejuani Vinh Quang
Cô Giáo Fiora
Cô Giáo Fiora
Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Ziggs Kĩ Sư Không Gian
Lulu Tiệc Bể Bơi
Lulu Tiệc Bể Bơi
Lulu Pháp Sư Vũ Trụ
Lulu Pháp Sư Vũ Trụ
Lulu Vệ Binh Pyjama
Lulu Vệ Binh Pyjama
Draven Anh Già Tuyết
Draven Anh Già Tuyết
Hecarim Kị Sĩ Máu
Hecarim Kị Sĩ Máu
Hecarim Tử Thần
Hecarim Tử Thần
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Darius Học Sinh Cá Biệt
Darius Học Sinh Cá Biệt
Darius Hiểm Họa Không Gian
Darius Hiểm Họa Không Gian
Darius Lang Vương
Darius Lang Vương
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Lissandra Siêu Máy Tính
Lissandra Siêu Máy Tính
Lissandra Vũ Trụ Cuồng Loạn
Lissandra Vũ Trụ Cuồng Loạn
Diana Chiến Thần Bóng Tối
Diana Chiến Thần Bóng Tối
Diana Hắc Thủy
Diana Hắc Thủy
Kayn Thợ Săn Linh Hồn
Kayn Thợ Săn Linh Hồn
Zoe Thần Đồng Công Nghệ
Zoe Thần Đồng Công Nghệ
Gnar Quý Ông
Gnar Quý Ông
Yasuo Huyết Nguyệt
Yasuo Huyết Nguyệt
Yasuo Ma Kiếm
Yasuo Ma Kiếm
True Damage Yasuo
True Damage Yasuo
Camille Siêu Máy Tính
Camille Siêu Máy Tính
Bel'Veth Trùm Cuối Bí Ẩn
Bel'Veth Trùm Cuối Bí Ẩn
Kindred Siêu Nhân Thiên Hà
Kindred Siêu Nhân Thiên Hà
Kindred Lang Dương Vô Thường
Kindred Lang Dương Vô Thường
Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
Jinx Yêu Tinh Giáng Sinh
SIÊU PHẨM: Jinx
SIÊU PHẨM: Jinx
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Viego Niên Thú Nguyên Đán
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Lucian
Lucian Cao Bồi
Lucian Cao Bồi
Lucian Dân Chơi Demacia
Lucian Dân Chơi Demacia
Lucian Vinh Quang
Lucian Vinh Quang
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Ekko
True Damage Ekko
True Damage Ekko
Arcane Vi
Arcane Vi
Aatrox Vinh Quang
Aatrox Vinh Quang
Nami Biển Sâu
Nami Biển Sâu
Nami Thủy Hoa Tiên Tử
Nami Thủy Hoa Tiên Tử
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Thresh Quán Quân
Thresh Quán Quân
Thresh Huyết Nguyệt
Thresh Huyết Nguyệt
SSW Thresh
SSW Thresh
Xayah Vệ Binh Tinh Tú
Xayah Vệ Binh Tinh Tú
Xayah Phụng Vũ Cửu Thiên
Xayah Phụng Vũ Cửu Thiên
Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu
Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Huyết Nguyệt
Pyke Huyết Nguyệt
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Kayn
  Kayn
  Zoe
  Zoe
  Zyra
  Zyra
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Bel'Veth
  Bel'Veth
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Zeri
  Zeri
  Jinx
  Jinx
  Viego
  Viego
  Senna
  Senna
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Yuumi
  Yuumi
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Neeko
  Neeko
  Aphelios
  Aphelios
  Rell
  Rell
  Pyke
  Pyke
  Vex
  Vex
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia
  Gwen
  Gwen
  Renata Glasc
  Renata Glasc
  Nilah
  Nilah

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4578 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 183
439,000CARD 365,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4460 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 183
439,000CARD 365,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4459 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 183
439,000CARD 365,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 157

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1629 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 183
439,000CARD 365,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 183
 • Tướng: 157

XEM ACC