• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #7312 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 800,000ATM / 960,000CARD

 • Mua Ngay 960,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 800,000đ

  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cánh Bạc Vinh Quang 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Quái Sừng Hư Không 1*
  Quái Sừng Hư Không 1*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng Cục Đường 1*
  Quái Sừng Cục Đường 1*
  Quái Sừng Cục Đường 2*
  Quái Sừng Cục Đường 2*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Mũi Mềm 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Chũi Chiến Trường 1*
  Chuột Chũi Hỗn Loạn 1*
  Chuột Chũi Hỗn Loạn 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hoa Đào 1*
  Tinh Linh Hoa Đào 1*
  Tinh Linh Hoa Đào 2*
  Tinh Linh Hoa Đào 2*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 1*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 1*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 2*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 2*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 3*
  Tinh Linh Cổ Ngữ 3*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hộ Vệ Thái Dương 1*
  Hộ Vệ Thái Dương 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 1*
  Hộ Vệ Đá Quý 2*
  Hộ Vệ Đá Quý 2*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa 1*
  Fuwa 1*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Crush 1*
  Fuwa Crush 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Ossia Bùng Nổ 1*
  Ossia Bùng Nổ 1*
  DJ Ossia 1*
  DJ Ossia 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Đơn Ca 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 2*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 2*
  DJ Melisma 1*
  DJ Melisma 1*
  DJ Melisma 2*
  DJ Melisma 2*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Thần Đồng 1*
  Melisma Thần Đồng 1*
  Melisma U Hồn 1*
  Melisma U Hồn 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 2*
  Bé Bọ Sa Mạc 2*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Bạch Tuộc Trái Cây 1*
  Bạch Tuộc Trái Cây 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Cá Voi Thiên Hà 1*
  Cá Voi Thiên Hà 1*
  Kỳ Lân Công Nghệ 1*
  Kỳ Lân Công Nghệ 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 2*
  Kỳ Lân Giả Lập 2*
  Kỳ Lân Giả Lập 3*
  Kỳ Lân Giả Lập 3*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Chuột Nhanh Nhạy Tiên Tộc 1*
  Kỳ Nhông 1*
  Kỳ Nhông 1*
  Kỳ Nhông 2*
  Kỳ Nhông 2*
  Kỳ Nhông 3*
  Kỳ Nhông 3*
  Mỏ Vịt Piltover 1*
  Mỏ Vịt Piltover 1*
  Burno Phun Lửa 1*
  Burno Phun Lửa 1*
  Prancie Băng Giá 1*
  Prancie Băng Giá 1*
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Rạn Nứt
  Sân Đấu Rạn Nứt
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Điểm Đến
  Điểm Đến
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
Lọc theo Skin
   Annie Lửa Băng
   Annie Lửa Băng
   Annie Kinh Dị
   Annie Kinh Dị
   Annie Gấu Bé Bỏng
   Annie Gấu Bé Bỏng
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Băng Giá
   Olaf Băng Giá
   SKT T1 Olaf
   SKT T1 Olaf
   Galio Ma Pháp
   Galio Ma Pháp
   Galio Công Nghệ
   Galio Công Nghệ
   Galio Địa Ngục
   Galio Địa Ngục
   Galio Hỏa Ngục
   Galio Hỏa Ngục
   Twisted Fate Bồi cơ
   Twisted Fate Bồi cơ
   Twisted Fate Tango
   Twisted Fate Tango
   Twisted Fate Âm Phủ
   Twisted Fate Âm Phủ
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Triệu Tử Long
   Xin Zhao Triệu Tử Long
   Xin Zhao Mật Vụ
   Xin Zhao Mật Vụ
   Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ
   Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ
   Urgot Cao Bồi
   Urgot Cao Bồi
   LeBlanc Độc Ác
   LeBlanc Độc Ác
   LeBlanc Siêu Máy Tính
   LeBlanc Siêu Máy Tính

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 7045

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="LeBlanc Phù Thủy">
   LeBlanc Phù Thủy
Bá Tước Vladimir
Bá Tước Vladimir
Hầu Tước Vladimir
Hầu Tước Vladimir
Vladimir Hội Trưởng Học Sinh
Vladimir Hội Trưởng Học Sinh
Vladimir Chòm Ba Giang
Vladimir Chòm Ba Giang
Vladimir Tiệm Trà Ngọt Ngào
Vladimir Tiệm Trà Ngọt Ngào
Fiddlesticks Tiệc Bất Ngờ
Fiddlesticks Tiệc Bất Ngờ
Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
Kayle Lục Bảo
Kayle Lục Bảo
Kayle Phán Quyết
Kayle Phán Quyết
Riot Kayle
Riot Kayle
Kayle Đặc Vụ Siêu Linh
Kayle Đặc Vụ Siêu Linh
Kayle Đồ Long
Kayle Đồ Long
Samurai Yi
Samurai Yi
SIÊU PHẨM: Yi
SIÊU PHẨM: Yi
Master Yi Thiên Kiếm
Master Yi Thiên Kiếm
Master Yi Huyết Nguyệt
Master Yi Huyết Nguyệt
Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
Alistar Vàng
Alistar Vàng
Alistar Cao Bồi
Alistar Cao Bồi
SKT T1 Alistar
SKT T1 Alistar
Alistar Chinh Phục
Alistar Chinh Phục
Ryze Thầy Mo
Ryze Thầy Mo
Giáo Sư Ryze
Giáo Sư Ryze
Ryze Xác Sống
Ryze Xác Sống
Ryze Pha Lê Đen
Ryze Pha Lê Đen
Sion Man Di
Sion Man Di
Sivir Thợ Săn
Sivir Thợ Săn
Sivir Bão Tuyết
Sivir Bão Tuyết
Sivir Tổ Đội Quản Ngục
Sivir Tổ Đội Quản Ngục
Sivir Vinh Quang
Sivir Vinh Quang
Neo PAX Sivir
Neo PAX Sivir
Soraka Vệ Binh Pyjama
Soraka Vệ Binh Pyjama
Soraka Ma Sứ
Soraka Ma Sứ
Teemo Thỏ Phục Sinh
Teemo Thỏ Phục Sinh
Teemo Biệt Đội Omega
Teemo Biệt Đội Omega
Riot Girl Tristana
Riot Girl Tristana
Tristana Lính Cứu Hỏa
Tristana Lính Cứu Hỏa
Tristana Du Kích
Tristana Du Kích
Tristana Phù Thủy
Tristana Phù Thủy
Warwick Xám
Warwick Xám
Warwick Sói Lãnh Nguyên
Warwick Sói Lãnh Nguyên
Warwick Toán Cướp Hắc Ám
Warwick Toán Cướp Hắc Ám
SIÊU PHẨM: Warwick
SIÊU PHẨM: Warwick
Nunu & Willump Công Xưởng
Nunu & Willump Công Xưởng
Nunu & Willump Mẫu Giáo
Nunu & Willump Mẫu Giáo
Nunu & Willump Máy
Nunu & Willump Máy
Nunu & Willump Hủy Diệt
Nunu & Willump Hủy Diệt
Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
SIÊU PHẨM: Ashe
SIÊU PHẨM: Ashe
Ashe Chung Kết Thế Giới 2017
Ashe Chung Kết Thế Giới 2017
Tryndamere Quốc Vương
Tryndamere Quốc Vương
Tryndamere Viking
Tryndamere Viking
Tryndamere Ác Mộng
Tryndamere Ác Mộng
Tryndamere Thợ Săn Quái Thú
Tryndamere Thợ Săn Quái Thú
Tryndamere Huyết Nguyệt
Tryndamere Huyết Nguyệt
Jax Ngư Ông
Jax Ngư Ông
Morgana Oan Hồn Cô Dâu
Morgana Oan Hồn Cô Dâu
Morgana Vinh Quang
Morgana Vinh Quang
Morgana Phù Thủy
Morgana Phù Thủy
Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
Ông Già Zilean
Ông Già Zilean
Singed Cưỡi Sóng
Singed Cưỡi Sóng
Singed Bác Học Điên
Singed Bác Học Điên
Singed Cường Hóa
Singed Cường Hóa
Singed Ngày Tuyết Rơi
Singed Ngày Tuyết Rơi
Singed Tai Họa
Singed Tai Họa
Evelynn Cạy Két
Evelynn Cạy Két
K/DA ALL OUT Evelynn
K/DA ALL OUT Evelynn
Twitch Trượt Tuyết
Twitch Trượt Tuyết
Twitch Trung Cổ
Twitch Trung Cổ
Twitch Móc Túi
Twitch Móc Túi
SSW Twitch
SSW Twitch
Twitch Chuột Thiện Xạ
Twitch Chuột Thiện Xạ
Twitch Đồ Long
Twitch Đồ Long
Fnatic Karthus
Fnatic Karthus
Karthus Pentakill III: Cấm Thư
Karthus Pentakill III: Cấm Thư
Cho'Gath Hồ Lốc
Cho'Gath Hồ Lốc
Amumu Pha
Amumu Pha
Amumu Suýt Hoa Vương
Amumu Suýt Hoa Vương
Amumu Hiệp Sĩ
Amumu Hiệp Sĩ
Amumu Người Máy U Sầu
Amumu Người Máy U Sầu
Amumu Hỏa Ngục
Amumu Hỏa Ngục
Vua Rammus
Vua Rammus
Rammus Nham Thạch
Rammus Nham Thạch
Rammus Freljord
Rammus Freljord
Anivia Thời Tiền Sử
Anivia Thời Tiền Sử
Anivia Tiên Hạc Giấy
Anivia Tiên Hạc Giấy
Shaco Hắc Tinh
Shaco Hắc Tinh
Shaco Ác Mộng Thành Phố Ngầm
Shaco Ác Mộng Thành Phố Ngầm
Mundo Mundo
Mundo Mundo
Sona Đêm An Lành
Sona Đêm An Lành
Sona Cổ Cầm
Sona Cổ Cầm
Kassadin Sứ Giả
Kassadin Sứ Giả
Kassadin Công Nghệ
Kassadin Công Nghệ
Kassadin Lôi Kiếm
Kassadin Lôi Kiếm
Irelia Sát Thủ
Irelia Sát Thủ
Irelia Hội Sen Hồng
Irelia Hội Sen Hồng
Irelia Thánh Kiếm
Irelia Thánh Kiếm
Irelia Cao Bồi
Irelia Cao Bồi
Janna Phù Thủy
Janna Phù Thủy
Janna Nữ Thần Chiến Binh
Janna Nữ Thần Chiến Binh
Janna Thánh Nữ Hào Quang
Janna Thánh Nữ Hào Quang
Gangplank Thủy Thủ
Gangplank Thủy Thủ
Gangplank Hiểm Họa Không Gian
Gangplank Hiểm Họa Không Gian
Gangplank Tiệc Bể Bơi
Gangplank Tiệc Bể Bơi
Corki Cưỡi Urf
Corki Cưỡi Urf
Corki Long Chiến Cơ
Corki Long Chiến Cơ
Karma Nữ Thần Mặt Trời
Karma Nữ Thần Mặt Trời
Karma Truyền Thống
Karma Truyền Thống
Karma Hắc Tinh
Karma Hắc Tinh
Taric Tấm Khiên Chói Lóa
Taric Tấm Khiên Chói Lóa
Veigar Siêu Xấu Xa
Veigar Siêu Xấu Xa
Veigar Thần Rừng
Veigar Thần Rừng
Trundle Bảo An
Trundle Bảo An
Swain Bắc Cực
Swain Bắc Cực
Swain Cướp Biển
Swain Cướp Biển
Caitlyn Cảnh Sát Trưởng
Caitlyn Cảnh Sát Trưởng
Sĩ Quan Caitlyn
Sĩ Quan Caitlyn
Caitlyn Thợ Săn
Caitlyn Thợ Săn
Caitlyn Tiệc Bể Bơi
Caitlyn Tiệc Bể Bơi
Caitlyn Hội Trưởng Học Viện
Caitlyn Hội Trưởng Học Viện
Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng
Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng
Malphite Rêu Phong
Malphite Rêu Phong
Malphite San Hô
Malphite San Hô
Malphite Nham Thạch
Malphite Nham Thạch
Malphite Bắc Cực
Malphite Bắc Cực
Malphite Máy Móc
Malphite Máy Móc
Malphite Đại Pháo
Malphite Đại Pháo
Katarina Hội Tử Thần
Katarina Hội Tử Thần
Maokai Cột Tổ
Maokai Cột Tổ
Cây Giáng Sinh Maokai
Cây Giáng Sinh Maokai
Maokai Vinh Quang
Maokai Vinh Quang
Renekton Ngân Hà
Renekton Ngân Hà
Renekton Tiệc Bể Bơi
Renekton Tiệc Bể Bơi
Jarvan IV Lữ Bố
Jarvan IV Lữ Bố
Fnatic Jarvan IV
Fnatic Jarvan IV
Jarvan IV Hắc Tinh
Jarvan IV Hắc Tinh
Elise Vinh Quang
Elise Vinh Quang
Orianna Ma Búp Bê
Orianna Ma Búp Bê
Orianna Quả Cầu Tình Ái
Orianna Quả Cầu Tình Ái
Orianna Vinh Quang
Orianna Vinh Quang
Orianna Tiệc Bể Bơi
Orianna Tiệc Bể Bơi
Ngộ Không Đại Tướng
Ngộ Không Đại Tướng
Ngộ Không Ngọc Long
Ngộ Không Ngọc Long
Brand Du Côn
Brand Du Côn
Brand Hỏa Linh
Brand Hỏa Linh
Brand Hồ Quang
Brand Hồ Quang
Lee Tiểu Long
Lee Tiểu Long
Lee Sin Quyền Thái
Lee Sin Quyền Thái
Lee Sin Tiệc Bể Bơi
Lee Sin Tiệc Bể Bơi
SKT T1 Lee Sin
SKT T1 Lee Sin
Lee Sin Tuyệt Vô Thần
Lee Sin Tuyệt Vô Thần
Vaynelentine
Vaynelentine
Vayne Hồ Quang
Vayne Hồ Quang
SIÊU PHẨM: Vayne
SIÊU PHẨM: Vayne
Rumble Cướp Biển
Rumble Cướp Biển
Cassiopeia Nổi Loạn
Cassiopeia Nổi Loạn
Cassiopeia Cao Quý
Cassiopeia Cao Quý
Cassiopeia Quý Tỵ
Cassiopeia Quý Tỵ
Cassiopeia Bất Diệt
Cassiopeia Bất Diệt
Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Alpha
Skarner Cỗ Máy Chiến Đấu Alpha
Heimerdinger Người Tuyết
Heimerdinger Người Tuyết
Heimerdinger Luyện Rồng
Heimerdinger Luyện Rồng
Nasus Pha
Nasus Pha
Nidalee Thỏ Tuyết
Nidalee Thỏ Tuyết
Nidalee Báo Đốm
Nidalee Báo Đốm
Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà
Nidalee Thần Sứ
Nidalee Thần Sứ
Nidalee Cung Sư Tử
Nidalee Cung Sư Tử
Udyr Đai Đen
Udyr Đai Đen
Udyr Hoang Dã
Udyr Hoang Dã
Đâu Phải Udyr
Đâu Phải Udyr
Poppy Thợ Rèn
Poppy Thợ Rèn
Poppy Vệ Binh Tinh Tú
Poppy Vệ Binh Tinh Tú
Poppy Phi Hành Gia
Poppy Phi Hành Gia
Santa Gragas
Santa Gragas
Gragas Siêu Cổ Động Viên
Gragas Siêu Cổ Động Viên
Pantheon Myrmidon
Pantheon Myrmidon
Pantheon Chiến Binh Thép
Pantheon Chiến Binh Thép
Pantheon Thợ Săn Xác Sống
Pantheon Thợ Săn Xác Sống
Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
Ezreal Tiền Đạo
Ezreal Tiền Đạo
Ezreal Thám Hiểm
Ezreal Thám Hiểm
Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
TPA Ezreal
TPA Ezreal
Ezreal Thanh Lịch
Ezreal Thanh Lịch
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
Mordekaiser Già Chuồn
Mordekaiser Già Chuồn
Akali Cầu Thủ
Akali Cầu Thủ
Akali Y Tá
Akali Y Tá
K/DA Akali
K/DA Akali
Akali Ác Mộng Thành Phố Ngầm
Akali Ác Mộng Thành Phố Ngầm
Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm
Garen Phong Trần
Garen Phong Trần
Garen Quân Đoàn Thép
Garen Quân Đoàn Thép
Garen Đô Đốc Độc Đoán
Garen Đô Đốc Độc Đoán
Garen Sư Vương
Garen Sư Vương
Leona Chiến Thần
Leona Chiến Thần
Leona Hội Iron Solari
Leona Hội Iron Solari
Leona Nguyệt Thực
Leona Nguyệt Thực
Malzahar Lãnh Chúa
Malzahar Lãnh Chúa

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 90038

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Malzahar Tam Đại Danh Thần">
Malzahar Tam Đại Danh Thần
Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
Talon Đặc Nhiệm Đỏ
Talon Đặc Nhiệm Đỏ
Talon Huyết Nguyệt
Talon Huyết Nguyệt
Talon Sát Thủ Rừng Sâu
Talon Sát Thủ Rừng Sâu
Riven Chuộc Tội
Riven Chuộc Tội
Riven Đặc Nhiệm Đỏ
Riven Đặc Nhiệm Đỏ
Riven Thỏ Ngọc
Riven Thỏ Ngọc
Riven Giả Lập
Riven Giả Lập
Ngạo Kiếm Riven
Ngạo Kiếm Riven
Kog'Maw Sâu Róm
Kog'Maw Sâu Róm
Kog'Maw Sa Mạc
Kog'Maw Sa Mạc
Kog'Maw Múa Lân
Kog'Maw Múa Lân
Kog'Maw Biển Sâu
Kog'Maw Biển Sâu
Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu
Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu
Kog'Maw Cún Con
Kog'Maw Cún Con
Shen Băng Giá
Shen Băng Giá
Shen Huyết Nguyệt
Shen Huyết Nguyệt
Shen Hỏa Ngục
Shen Hỏa Ngục
Lux Biệt Kích
Lux Biệt Kích
Lux Vệ Binh Pyjama
Lux Vệ Binh Pyjama
Xerath Vệ Binh Sa Mạc
Xerath Vệ Binh Sa Mạc
Xerath Hắc Tinh
Xerath Hắc Tinh
Shyvana Chung Kết Thế Giới 2014
Shyvana Chung Kết Thế Giới 2014
Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà
Shyvana Siêu Nhân Thiên Hà
Ahri Hỏa Hồ Ly
Ahri Hỏa Hồ Ly
Ahri Giả Lập
Ahri Giả Lập
Graves Đánh Thuê
Graves Đánh Thuê
Graves Vượt Ngục
Graves Vượt Ngục
Graves Thế Giới Ngầm
Graves Thế Giới Ngầm
Graves Vinh Quang
Graves Vinh Quang
Graves Hiệu Phó Chiến Binh
Graves Hiệu Phó Chiến Binh
Fizz Lãnh Nguyên
Fizz Lãnh Nguyên
Fizz Hư Không
Fizz Hư Không
Fizz Tiểu Quỷ
Fizz Tiểu Quỷ
Volibear Dị Giáo Ác Thần
Volibear Dị Giáo Ác Thần
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Rengar Vệ Binh Sa Mạc
Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
Rengar Vệ Binh Ánh Sáng
Varus Pha Lê Độc
Varus Pha Lê Độc
Varus Đặc Vụ Bắc Cực
Varus Đặc Vụ Bắc Cực
Nautilus Tổ Đội Quản Ngục
Nautilus Tổ Đội Quản Ngục
Viktor Hội Tử Thần
Viktor Hội Tử Thần

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 113036

Filename: views/acc_views.php

Line Number: 454

Backtrace:

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
Line: 454
Function: _error_handler

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
Line: 24
Function: view

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
Line: 52
Function: template

File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
Line: 318
Function: require_once

.jpg" alt="Sejuani Vinh Quang">
Sejuani Vinh Quang
Cô Giáo Fiora
Cô Giáo Fiora
Fiora Phi Kiếm
Fiora Phi Kiếm
iG Fiora
iG Fiora
Thiếu Tá Ziggs
Thiếu Tá Ziggs
Ziggs Ngày Tuyết Rơi
Ziggs Ngày Tuyết Rơi
Ziggs Ma Pháp Đại Sư
Ziggs Ma Pháp Đại Sư
Lulu Bánh Ngọt
Lulu Bánh Ngọt
Lulu Luyện Rồng
Lulu Luyện Rồng
Draven Đoạt Mệnh
Draven Đoạt Mệnh
Draven Tiệc Bể Bơi
Draven Tiệc Bể Bơi
Draven Thợ Săn Quái Thú
Draven Thợ Săn Quái Thú
Kha'Zix Vệ Binh Sa Mạc
Kha'Zix Vệ Binh Sa Mạc
Darius Vũ Khí Sinh Học
Darius Vũ Khí Sinh Học
Darius Hoang Dã Đại Vương
Darius Hoang Dã Đại Vương
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Darius Siêu Sao Úp Rổ
Jayce Giả Kim
Jayce Giả Kim
Jayce Thanh Lịch
Jayce Thanh Lịch
Jayce Kháng Chiến
Jayce Kháng Chiến
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Lissandra Kiếm Hậu
Lissandra Kiếm Hậu
Diana Chiến Thần Bóng Tối
Diana Chiến Thần Bóng Tối
Diana Nữ Thần Chiến Binh
Diana Nữ Thần Chiến Binh
Diana Pháo Hoa
Diana Pháo Hoa
Quinn Mũi Tên Tình Ái
Quinn Mũi Tên Tình Ái
Syndra Vệ Binh Tinh Tú
Syndra Vệ Binh Tinh Tú
Aurelion Sol Hỏa Kim Giáp
Aurelion Sol Hỏa Kim Giáp
Kayn Ma Sứ
Kayn Ma Sứ
Zoe Tiệc Bể Bơi
Zoe Tiệc Bể Bơi
Zoe Vệ Binh Tinh Tú
Zoe Vệ Binh Tinh Tú
Zyra Hỏa Mộc
Zyra Hỏa Mộc
Zyra Quỷ Ám
Zyra Quỷ Ám
Zyra Mẹ Rồng
Zyra Mẹ Rồng
Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai
Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai
K/DA Kai'Sa
K/DA Kai'Sa
iG Kai'Sa
iG Kai'Sa
Kai'Sa Giả Lập
Kai'Sa Giả Lập
K/DA ALL OUT Kai'Sa
K/DA ALL OUT Kai'Sa
Kai'Sa Vệ Binh Tinh Tú
Kai'Sa Vệ Binh Tinh Tú
K/DA ALL OUT Seraphine
K/DA ALL OUT Seraphine
Zac Vũ Khí Đặc Chất
Zac Vũ Khí Đặc Chất
Yasuo Huyết Nguyệt
Yasuo Huyết Nguyệt
Yasuo Ma Kiếm
Yasuo Ma Kiếm
Vel'Koz Hồ Quang
Vel'Koz Hồ Quang
Camille Siêu Máy Tính
Camille Siêu Máy Tính
Jhin Cao Bồi
Jhin Cao Bồi
Jhin Huyết Nguyệt
Jhin Huyết Nguyệt
SKT T1 Jhin
SKT T1 Jhin
SIÊU PHẨM: Jhin
SIÊU PHẨM: Jhin
DWG Jhin
DWG Jhin
Kindred Lang Dương Vô Thường
Kindred Lang Dương Vô Thường
Zeri Nhạc Hội Bãi Biển
Zeri Nhạc Hội Bãi Biển
Jinx Thế Giới Ngầm
Jinx Thế Giới Ngầm
Jinx Vệ Binh Tinh Tú
Jinx Vệ Binh Tinh Tú
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Urf Kench
Urf Kench
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Senna Cao Bồi
Senna Cao Bồi
Lucian Tay Súng Đánh Thuê
Lucian Tay Súng Đánh Thuê
Lucian Cao Bồi
Lucian Cao Bồi
Lucian Vinh Quang
Lucian Vinh Quang
Zed Lôi Kiếm
Zed Lôi Kiếm
Zed Đặc Vụ Siêu Linh
Zed Đặc Vụ Siêu Linh
Zed Thanh Lịch
Zed Thanh Lịch
Kled Toán Cướp Hắc Ám
Kled Toán Cướp Hắc Ám
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Ekko
Ekko Bí Ngô
Ekko Bí Ngô
Ekko Thủ Lĩnh Ánh Lửa
Ekko Thủ Lĩnh Ánh Lửa
Ekko Vệ Binh Tinh Tú
Ekko Vệ Binh Tinh Tú
Qiyana Nữ Thần Chiến Binh
Qiyana Nữ Thần Chiến Binh
Qiyana Lôi Kiếm
Qiyana Lôi Kiếm
Vi Ác Quỷ
Vi Ác Quỷ
SIÊU PHẨM: Vi
SIÊU PHẨM: Vi
Vi Đặc Vụ Siêu Linh
Vi Đặc Vụ Siêu Linh
Aatrox Máy Móc
Aatrox Máy Móc
Aatrox Thợ Săn Đại Dương
Aatrox Thợ Săn Đại Dương
Aatrox Vinh Quang
Aatrox Vinh Quang
Aatrox Ác Ma Không Gian
Aatrox Ác Ma Không Gian
Aatrox Nguyệt Thực
Aatrox Nguyệt Thực
Nami Thủy Thần
Nami Thủy Thần
Azir Thần Mộ
Azir Thần Mộ
SKT T1 Azir
SKT T1 Azir
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Samira Đặc Vụ Siêu Linh
Thresh Nỗi Sợ Sâu Thẳm
Thresh Nỗi Sợ Sâu Thẳm
Thresh Cao Bồi
Thresh Cao Bồi
Thresh Nguyền Hồn Hắc Ám
Thresh Nguyền Hồn Hắc Ám
Kalista Huyết Nguyệt
Kalista Huyết Nguyệt
Bard Ngày Tuyết Rơi
Bard Ngày Tuyết Rơi
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
Xayah Hoàng Hôn Vũ Trụ
Xayah Hoàng Hôn Vũ Trụ
Xayah Uyên Ương
Xayah Uyên Ương
SSG Xayah
SSG Xayah
Ornn Thần Sấm
Ornn Thần Sấm
Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu
Neeko Mùa Đông Kỳ Diệu
Aphelios Ma Sứ
Aphelios Ma Sứ
Rell Vệ Binh Tinh Tú
Rell Vệ Binh Tinh Tú
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Hồn Ma Sa Mạc
Pyke Huyết Nguyệt
Pyke Huyết Nguyệt
Sett Tiệc Bể Bơi
Sett Tiệc Bể Bơi
Lillia Ma Sứ
Lillia Ma Sứ
Gwen Chị Kéo Hồng
Gwen Chị Kéo Hồng
Đại Đô Đốc Glasc
Đại Đô Đốc Glasc
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Kayn
  Kayn
  Zoe
  Zoe
  Zyra
  Zyra
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Bel'Veth
  Bel'Veth
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Zeri
  Zeri
  Jinx
  Jinx
  Tahm Kench
  Tahm Kench
  Viego
  Viego
  Senna
  Senna
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Yuumi
  Yuumi
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Bard
  Bard
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Neeko
  Neeko
  Aphelios
  Aphelios
  Rell
  Rell
  Pyke
  Pyke
  Vex
  Vex
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia
  Gwen
  Gwen
  Renata Glasc
  Renata Glasc
  Nilah
  Nilah
  K'Sante
  K'Sante

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7312 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 366
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 366
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7198 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 270
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 270
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7096 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 280
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 280
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6472 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 268
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 268
 • Tướng: 155

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #6285 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 299
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 299
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5804 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 326
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 326
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5554 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 279
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 279
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Khung Bạch Kim

Acc LMHT #4103 - Khung Bạch Kim

 • Rank: Bạch Kim IV
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 336
960,000CARD 800,000ATM
 • Rank: Bạch Kim IV
 • Trang Phục: 336
 • Tướng: 163

XEM ACC