• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5182 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 89
 • Trang Phục: 57
136,000CARD 113,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 89

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5181 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 189
456,000CARD 380,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 189
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5180 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 33
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 45

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5177 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 249
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 249
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5176 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 26
62,000CARD 51,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 42

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5173 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 115
396,000CARD 330,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 115
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5172 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 171
410,000CARD 341,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 171
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5171 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 88
 • Trang Phục: 74
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 74
 • Tướng: 88

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5170 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 139
333,000CARD 277,500ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 139
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5169 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 138
330,000CARD 275,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 138
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5168 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 201
482,000CARD 401,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 201
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5167 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 161
386,000CARD 321,667ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 161
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5164 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 103
 • Trang Phục: 117
280,000CARD 233,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 103

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5163 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 83
 • Trang Phục: 65
156,000CARD 130,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 65
 • Tướng: 83

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5162 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 8
84,000CARD 70,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 36

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5160 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 21
60,000CARD 50,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 41

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5159 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 208
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 208
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5158 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 174
420,000CARD 350,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 174
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5156 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 97
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 97
 • Tướng: 144

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5155 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 117
280,000CARD 233,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 143

XEM ACC