• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LQ # -

Acc LQ #4482 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 10
 • Trang Phục: 2
10,000CARD 8,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 10

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #4481 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 9
 • Trang Phục: 1
36,000CARD 28,800ATM
 • Rank: Đồng
 • Trang Phục: 1
 • Tướng: 9

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1329 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 104
720,000CARD 576,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 95

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1330 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 66
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 66
 • Tướng: 63

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1333 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 69
 • Trang Phục: 76
480,000CARD 384,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 76
 • Tướng: 69

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1331 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 67
480,000CARD 384,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 61

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1324 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 22
62,000CARD 49,600ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1319 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 11
24,000CARD 19,200ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #1318 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 16
36,000CARD 28,800ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #103 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 12
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #102 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 18
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #101 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 11
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #100 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 18
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #64 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 18
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #45 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 12
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #44 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 10
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #43 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 13
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #40 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 27
80,000CARD 64,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 39

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #39 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 22
30,000CARD 24,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #38 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 12
20,000CARD 16,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 23

MUA NGAY