• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #7334 - Bảng ngọc : 2 - Rank K.Rank
 • 500,000ATM / 600,000CARD

 • Mua Ngay 600,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 500,000đ

  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Cánh Bạc Bình Minh 1*
  Cánh Bạc Bình Minh 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 2*
  Cánh Bạc Demacia 2*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng Vỏ Liễu 1*
  Quái Sừng Vỏ Liễu 1*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Chuột Chũi Hỗn Loạn 1*
  Chuột Chũi Hỗn Loạn 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Cánh Cụt Thủy Hoa Trạng Nguyên 1*
  Cánh Cụt Thủy Hoa Trạng Nguyên 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt U Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Cánh Cụt Phong Linh Trạng Nguyên 1*
  Cánh Cụt Phong Linh Trạng Nguyên 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chúa Quạ 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chúa Quạ 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Rùa Viêm Hỏa Trạng Nguyên 1*
  Rùa Viêm Hỏa Trạng Nguyên 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 1*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 1*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 2*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 2*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Dango Kẹo Cao Su 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 3*
  Dango Vua Đồ Ngọt 3*
  Ossia Thần Đồng 1*
  Ossia Thần Đồng 1*
  Ossia Thần Đồng 2*
  Ossia Thần Đồng 2*
  DJ QiQi 1*
  DJ QiQi 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  QiQi Nữ Hoàng Bass 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Quân Đoàn 1*
  Gà Máy Quân Đoàn 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Đại Vinh Quang 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Kỳ Lân K/DA POP/STARS 1*
  Kỳ Lân K/DA POP/STARS 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin 2*
  Ao Shin 2*
  Ao Shin 3*
  Ao Shin 3*
  Umbra Long Tộc 1*
  Umbra Long Tộc 1*
  Fenroar Nước Ngọt 1*
  Fenroar Nước Ngọt 1*
  Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*
  Yasuo Long Kiếm Tí Nị 1*
  Thạch Dẻo Pizza 1*
  Thạch Dẻo Pizza 1*
  Mỏ Vịt Zaun 1*
  Mỏ Vịt Zaun 1*
  Mỏ Vịt Lễ Hội 1*
  Mỏ Vịt Lễ Hội 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Burno Thiên Tài 1*
  Burno Thiên Tài 1*
  Bungo Ngọc Long 1*
  Bungo Ngọc Long 1*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
Lọc theo Skin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7250 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 2
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 11

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7037 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 33
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #6659 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 110
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 160

XEM ACC