• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #4466 - Bảng ngọc : 2 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 400,000ATM / 480,000CARD

 • Mua Ngay 480,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 400,000đ

  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Thần Tiễn Vũ Trụ
  Thần Tiễn Vũ Trụ
  Thiên Thạch Siêu Khủng Khiếp
  Thiên Thạch Siêu Khủng Khiếp
  Tinh Tú Rực Cháy
  Tinh Tú Rực Cháy
  Gai Hư Không
  Gai Hư Không
  Bão Lá Thù Hận
  Bão Lá Thù Hận
  Viên Đạn Tử Thần
  Viên Đạn Tử Thần
  Hồn Lực Bộc Phát
  Hồn Lực Bộc Phát
  Hắc Ám Công Kích
  Hắc Ám Công Kích
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Ngọc Đế 1*
  Thủy Thần Ngọc Đế 1*
  Thủy Thần Vệ Binh Tinh Tú 1*
  Thủy Thần Vệ Binh Tinh Tú 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thủy Thần Biệt Đội Siêu Đẳng 1*
  Thạch Dẻo Công Nghệ 1*
  Thạch Dẻo Công Nghệ 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin 1*
  Ao Shin 2*
  Ao Shin 2*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Quân Đoàn 1*
  Bé Bọ Quân Đoàn 1*
  Bé Bọ Quân Đoàn 2*
  Bé Bọ Quân Đoàn 2*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 1*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 2*
  Bạch Tuộc Hiểm Họa Không Gian 2*
  Choncc 1*
  Choncc 1*
  Choncc Đại Dương 1*
  Choncc Đại Dương 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Gấu Trúc 1*
  Choncc Gấu Trúc 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Nước Ngọt 1*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 1*
  Chuột Chũi Thiên Vũ 1*
  Cá Voi Hóa Chất 1*
  Cá Voi Hóa Chất 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Cá Voi Vũ Trụ 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 2*
  Cánh Bạc Demacia 2*
  Cánh Bạc Demacia 3*
  Cánh Bạc Demacia 3*
  Cánh Bạc Tuyết Anh Đào 1*
  Cánh Bạc Tuyết Anh Đào 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Nhiệt Đới 1*
  Cánh Bạc Lạc Lối 1*
  Cánh Bạc Lạc Lối 1*
  Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 1*
  Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 1*
  Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 2*
  Cánh Bạc Vệ Binh Tinh Tú 2*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 2*
  Cáo Tiên U Hồn 2*
  Cáo Tiên U Hồn 3*
  Cáo Tiên U Hồn 3*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 1*
  Cáo Tiên K/DA POP/STARS 1*
  Cáo Tiên Vĩnh Hằng 1*
  Cáo Tiên Vĩnh Hằng 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 2*
  Dango Bánh Quy Gừng 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Fuwa 1*
  Fuwa 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Nguyện Ước 1*
  Fuwa Nguyện Ước 2*
  Fuwa Nguyện Ước 2*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Pháo Hoa 1*
  Fuwa Thần Tài 1*
  Fuwa Thần Tài 1*
  Fuwa Thần Tài 2*
  Fuwa Thần Tài 2*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 2*
  Gà Máy Hoa Vũ 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Hoa Anh Đào 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Tịnh Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Tịnh Hồn 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chân Băng 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Siêu Cay 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Siêu Cay 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA ALL OUT 2*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 1*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 2*
  Hiệp Sĩ Cú Thiên Hà 2*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Hiệp Sĩ Cú Rừng Sâu 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hiệp Sĩ Cú Bảo Thạch 1*
  Hiệp Sĩ Cú Vũ Trụ 1*
  Hiệp Sĩ Cú Vũ Trụ 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Quần Đảo Bóng Đêm 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Nguyệt Trảo 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Mặt Nạ 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hồn Ma Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Hộ Vệ Thiên Ngọc 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 1*
  Kỳ Lân Tinh Thể 2*
  Kỳ Lân Tinh Thể 2*
  Kỳ Lân Tinh Thể 3*
  Kỳ Lân Tinh Thể 3*
  Kỳ Lân Kẹo Ngọt 1*
  Kỳ Lân Kẹo Ngọt 1*
  Kỳ Lân Sương Đen 1*
  Kỳ Lân Sương Đen 1*
  Kỳ Lân K/DA ALL OUT 1*
  Kỳ Lân K/DA ALL OUT 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Kỳ Lân Giả Lập 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 3*
  Melisma Phá Cách 3*
  Melisma U Hồn 1*
  Melisma U Hồn 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Người Đá Sa Mạc 1*
  Ossia Đơn Ca 1*
  Ossia Đơn Ca 1*
  QiQi Phá Cách 1*
  QiQi Phá Cách 1*
  DJ QiQi 1*
  DJ QiQi 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Thần Đồng 2*
  QiQi Thần Đồng 2*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng Dung Nham 1*
  Quái Sừng K/DA ALL OUT 1*
  Quái Sừng K/DA ALL OUT 1*
  Quái Sừng K/DA ALL OUT 2*
  Quái Sừng K/DA ALL OUT 2*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Ngọc Thạch 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Shisa 1*
  Shisa 1*
  Shisa Siêu Anh Hùng 1*
  Shisa Siêu Anh Hùng 1*
  Shisa Người Tí Hon Xanh 1*
  Shisa Người Tí Hon Xanh 1*
  Shisa Giả Hành Tôn 1*
  Shisa Giả Hành Tôn 1*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Thần Lộc Bão Tuyết 1*
  Thần Lộc Kẹo Ngọt 1*
  Thần Lộc Kẹo Ngọt 1*
  Thần Lộc Kẹo Ngọt 2*
  Thần Lộc Kẹo Ngọt 2*
  Thần Lộc Sương Đen 1*
  Thần Lộc Sương Đen 1*
  Thần Lộc Sương Đen 2*
  Thần Lộc Sương Đen 2*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 1*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 1*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 2*
  Thần Lộc Huyết Nguyệt 2*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Sương Đen 1*
  Tinh Linh Sương Đen 1*
  Tiên Linh Linh Hoa Hồng 1*
  Tiên Linh Linh Hoa Hồng 1*
  Tiên Linh Linh Hoa Hồng 2*
  Tiên Linh Linh Hoa Hồng 2*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Tiên Linh Linh Tiên Cá 1*
  Umbra 1*
  Umbra 1*
  Umbra 2*
  Umbra 2*
  Umbra Sương Đen 1*
  Umbra Sương Đen 1*
  Umbra Sương Đen 2*
  Umbra Sương Đen 2*
  Umbra Sương Đen 3*
  Umbra Sương Đen 3*
  Umbra Thanh Long 1*
  Umbra Thanh Long 1*
  Umbra Thanh Long 2*
  Umbra Thanh Long 2*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Điểm Đến
  Điểm Đến
  Hành Trình
  Hành Trình
  Khởi Hành
  Khởi Hành
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Jinx Siêu Quậy Không Gian
  Sân Đấu Jinx Siêu Quậy Không Gian
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Bãi... Hết Đáp
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Phi Thuyền Không Gian
  Sân Đấu Phi Thuyền Không Gian
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
Lọc theo Skin
   Annie Gô
   Annie Gô
   Annie Lửa Băng
   Annie Lửa Băng
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   SKT T1 Olaf
   SKT T1 Olaf
   Galio Địa Ngục
   Galio Địa Ngục
   Twisted Fate Âm Phủ
   Twisted Fate Âm Phủ
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Hoàng Gia
   Xin Zhao Giác Đấu
   Xin Zhao Giác Đấu
   Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu
   Urgot Cỗ Máy Chiến Đấu
   LeBlanc Độc Ác
   LeBlanc Độc Ác
   LeBlanc Ảo Thuật
   LeBlanc Ảo Thuật
   LeBlanc Nàng Quạ Đen
   LeBlanc Nàng Quạ Đen
   LeBlanc Siêu Máy Tính
   LeBlanc Siêu Máy Tính
   Hầu Tước Vladimir
   Hầu Tước Vladimir
   Vladimir Ma Cà Rồng
   Vladimir Ma Cà Rồng
   Fiddlesticks Bóng Ma
   Fiddlesticks Bóng Ma
   Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
   Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
   Master Yi Sát Thủ
   Master Yi Sát Thủ
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Thiên Kiếm
   Master Yi Thiên Kiếm
   Yi Người Tuyết
   Yi Người Tuyết
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
   Master Yi Đặc Vụ Siêu Linh
   Alistar Vàng
   Alistar Vàng
   Chú Ryze
   Chú Ryze
   Giáo Sư Ryze
   Giáo Sư Ryze
   Ryze Xác Sống
   Ryze Xác Sống
   Ryze Pháp Sư Râu Trắng
   Ryze Pháp Sư Râu Trắng
   Sion Man Di
   Sion Man Di
   Sion Tiều Phu
   Sion Tiều Phu
   Spectacular Sivir
   Spectacular Sivir
   Neo PAX Sivir
   Neo PAX Sivir
   Sivir Thợ Săn Không Gian
   Sivir Thợ Săn Không Gian
   Soraka Siêu Máy Tính
   Soraka Siêu Máy Tính
   Soraka Vệ Binh Pyjama
   Soraka Vệ Binh Pyjama
   Tristana Luyện Rồng
   Tristana Luyện Rồng
   Warwick Bà Ngoại
   Warwick Bà Ngoại
   Warwick Sói Lãnh Nguyên
   Warwick Sói Lãnh Nguyên
   SIÊU PHẨM: Warwick
   SIÊU PHẨM: Warwick
   TPA Nunu & Willump
   TPA Nunu & Willump
   Miss Fortune Kẹo Ngọt
   Miss Fortune Kẹo Ngọt
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Đường Phố
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Thế Giới Ngầm
   Miss Fortune Giả Lập
   Miss Fortune Giả Lập
   Miss Fortune Thuyền Trưởng
   Miss Fortune Thuyền Trưởng
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Miss Fortune Vệ Binh Pyjama
   Miss Fortune Vệ Binh Pyjama
   Ashe Quán Quân
   Ashe Quán Quân
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Quan Vũ
   Tryndamere Quan Vũ
   Jax Giác Đấu
   Jax Giác Đấu
   Jax Phục Hận
   Jax Phục Hận
   Morgana Nguyệt Hồn
   Morgana Nguyệt Hồn
   Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
   Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu
   Morgana Tiên Hắc Ám
   Morgana Tiên Hắc Ám
   Singed Cường Hóa
   Singed Cường Hóa
   SSW Singed
   SSW Singed
   K/DA ALL OUT Evelynn
   K/DA ALL OUT Evelynn
   Twitch Vua Xứ Tuyết
   Twitch Vua Xứ Tuyết
   Vua Rammus
   Vua Rammus
   Rammus Freljord
   Rammus Freljord
   Ninja Rammus
   Ninja Rammus
   Rammus Hậu Vệ
   Rammus Hậu Vệ
   Shaco Lính Chì
   Shaco Lính Chì
   Shaco Hắc Tinh
   Shaco Hắc Tinh
   Pentakill Sona
   Pentakill Sona
   DJ Sona
   DJ Sona
   Sona Tiểu Tình Nhân
   Sona Tiểu Tình Nhân
   Sona Tiên Tri Không Gian
   Sona Tiên Tri Không Gian
   Kassadin Công Nghệ
   Kassadin Công Nghệ
   Irelia Phi Công
   Irelia Phi Công
   Irelia Gián Điệp
   Irelia Gián Điệp
   Irelia Thánh Kiếm
   Irelia Thánh Kiếm
   Irelia Cao Bồi
   Irelia Cao Bồi
   Janna Giông Tố
   Janna Giông Tố
   Janna Công Nghệ
   Janna Công Nghệ
   Janna Chúa Tuyết
   Janna Chúa Tuyết
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Corki Nam Tước Đỏ
   Corki Nam Tước Đỏ
   Corki Cưỡi Urf
   Corki Cưỡi Urf
   Veigar Pháp Sư
   Veigar Pháp Sư
   Veigar Râu Xám
   Veigar Râu Xám
   Veigar Quỷ Lùn
   Veigar Quỷ Lùn
   Veigar Siêu Xấu Xa
   Veigar Siêu Xấu Xa
   Veigar Santa Xấu Xa
   Veigar Santa Xấu Xa
   Veigar Trùm Cuối
   Veigar Trùm Cuối
   Veigar Biệt Đội Omega
   Veigar Biệt Đội Omega
   Veigar Thần Rừng
   Veigar Thần Rừng
   Trundle Đồ Long
   Trundle Đồ Long
   Arcane Caitlyn
   Arcane Caitlyn
   Malphite San Hô
   Malphite San Hô
   Malphite Hắc Tinh
   Malphite Hắc Tinh
   SIÊU PHẨM: Katarina
   SIÊU PHẨM: Katarina
   Nocturne Cựu Thần Hắc Ám
   Nocturne Cựu Thần Hắc Ám
   Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu
   Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu
   Orianna Hắc Tinh
   Orianna Hắc Tinh
   Ngộ Không Bá Nhật
   Ngộ Không Bá Nhật
   Lee Sin Cổ Điển
   Lee Sin Cổ Điển
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Quyền Thái
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Nốc Ao
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Vayne Quý Tộc
   Vayne Quý Tộc
   SIÊU PHẨM: Vayne
   SIÊU PHẨM: Vayne
   Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
   Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
   Nasus Đại Công Tước
   Nasus Đại Công Tước
   Udyr Hoang Dã
   Udyr Hoang Dã
   Udyr Tứ Linh Vệ Hồn
   Udyr Tứ Linh Vệ Hồn
   Poppy Búa Đỏ
   Poppy Búa Đỏ
   Poppy Phi Hành Gia
   Poppy Phi Hành Gia
   Santa Gragas
   Santa Gragas
   Fnatic Gragas
   Fnatic Gragas
   Pantheon Đồ Long
   Pantheon Đồ Long
   Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
   Pantheon Vũ Khí Tối Thượng
   Ezreal Băng Giá
   Ezreal Băng Giá
   Ezreal Thám Hiểm
   Ezreal Thám Hiểm
   Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
   Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
   Mordekaiser Già Chuồn
   Mordekaiser Già Chuồn
   Akali Y Tá
   Akali Y Tá
   True Damage Akali
   True Damage Akali
   Kennen Bắc Cực
   Kennen Bắc Cực
   Kennen Siêu Nhân
   Kennen Siêu Nhân
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
   Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
   Talon Huyết Nguyệt
   Talon Huyết Nguyệt
   Talon Huyền Kiếm
   Talon Huyền Kiếm
   Riven Thỏ Ngọc
   Riven Thỏ Ngọc
   Riven Giả Lập
   Riven Giả Lập
   Riven Quán Quân 2016
   Riven Quán Quân 2016
   Riven Thần Kiếm
   Riven Thần Kiếm
   Riven Vũ Khí Tối Thượng
   Riven Vũ Khí Tối Thượng
   Shen Vũ Khí Tối Thượng
   Shen Vũ Khí Tối Thượng
   Lux Quân Đoàn Thép
   Lux Quân Đoàn Thép
   Lux Vũ Trụ Hủy Diệt
   Lux Vũ Trụ Hủy Diệt
   Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu
   Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu
   Ahri Hàn Triều
   Ahri Hàn Triều
   Ahri Nữ Sinh Thanh Lịch
   Ahri Nữ Sinh Thanh Lịch
   Ahri Thần Rừng
   Ahri Thần Rừng
   Graves Ngày Tuyết Rơi
   Graves Ngày Tuyết Rơi
   Graves Vinh Quang
   Graves Vinh Quang
   Graves Hiệu Phó Chiến Binh
   Graves Hiệu Phó Chiến Binh
   Rengar Thợ Săn Bóng Đêm
   Rengar Thợ Săn Bóng Đêm
   Rengar Ánh Sáng Tối Cao
   Rengar Ánh Sáng Tối Cao
   Varus Mũi Tên Tình Ái
   Varus Mũi Tên Tình Ái
   Varus Chinh Phục
   Varus Chinh Phục
   Nautilus Tàu Ngầm
   Nautilus Tàu Ngầm
   Nautilus Tổ Đội Quản Ngục
   Nautilus Tổ Đội Quản Ngục
   Sejuani Kị Sĩ Đen
   Sejuani Kị Sĩ Đen
   Sejuani Kị Sĩ Bình Minh
   Sejuani Kị Sĩ Bình Minh
   Draven Giác Đấu
   Draven Giác Đấu
   Hecarim Giả Lập
   Hecarim Giả Lập
   Kha'Zix Máy Móc
   Kha'Zix Máy Móc
   Kha'Zix Hắc Tinh
   Kha'Zix Hắc Tinh
   Kha'Zix Quán Quân
   Kha'Zix Quán Quân
   Chúa Tể Darius
   Chúa Tể Darius
   Darius Siêu Sao Úp Rổ
   Darius Siêu Sao Úp Rổ
   Jayce Thanh Lịch
   Jayce Thanh Lịch
   Jayce Kẻ Phản Diện
   Jayce Kẻ Phản Diện
   Arcane Jayce
   Arcane Jayce
   Diana Đồ Long
   Diana Đồ Long
   Diana Nữ Thần Chiến Binh
   Diana Nữ Thần Chiến Binh
   Kayn Hung Thần Không Gian
   Kayn Hung Thần Không Gian
   K/DA Kai'Sa
   K/DA Kai'Sa
   Kai'Sa Giả Lập
   Kai'Sa Giả Lập
   K/DA ALL OUT Kai'Sa
   K/DA ALL OUT Kai'Sa
   Gnar Quý Ông
   Gnar Quý Ông
   Gnar Siêu Nhân Thiên Hà
   Gnar Siêu Nhân Thiên Hà
   Gnar Thần Rừng
   Gnar Thần Rừng
   Yasuo Cao Bồi
   Yasuo Cao Bồi
   Yasuo Ma Kiếm
   Yasuo Ma Kiếm
   Yasuo Kiếm Khách Không Gian
   Yasuo Kiếm Khách Không Gian
   True Damage Yasuo
   True Damage Yasuo
   Camille Siêu Máy Tính
   Camille Siêu Máy Tính
   Jhin Vũ Trụ Hắc Ám
   Jhin Vũ Trụ Hắc Ám
   Kindred Lang Dương Vô Thường
   Kindred Lang Dương Vô Thường
   Jinx Vệ Binh Tinh Tú
   Jinx Vệ Binh Tinh Tú
   Jinx Siêu Quậy Không Gian
   Jinx Siêu Quậy Không Gian
   Arcane Jinx
   Arcane Jinx
   Lucian Tiền Đạo
   Lucian Tiền Đạo
   Lucian Vũ Khí Tối Thượng
   Lucian Vũ Khí Tối Thượng
   SIÊU PHẨM: Zed
   SIÊU PHẨM: Zed
   Zed Quán Quân
   Zed Quán Quân
   Zed Tử Thần Không Gian
   Zed Tử Thần Không Gian
   Zed Đặc Vụ Siêu Linh
   Zed Đặc Vụ Siêu Linh
   Ekko Nam Sinh Ngổ Ngáo
   Ekko Nam Sinh Ngổ Ngáo
   SIÊU PHẨM: Ekko
   SIÊU PHẨM: Ekko
   Ekko Bí Ngô
   Ekko Bí Ngô
   True Damage Ekko
   True Damage Ekko
   Ekko Vũ Khí Tối Thượng
   Ekko Vũ Khí Tối Thượng
   Vi Ác Quỷ
   Vi Ác Quỷ
   Vi Đặc Vụ Siêu Linh
   Vi Đặc Vụ Siêu Linh
   Arcane Vi
   Arcane Vi
   Aatrox Vinh Quang
   Aatrox Vinh Quang
   Nami Lốt Urf
   Nami Lốt Urf
   Nami Cung Song Ngư
   Nami Cung Song Ngư
   Thresh Cao Bồi
   Thresh Cao Bồi
   Ivern Vua Kẹo
   Ivern Vua Kẹo
   SSG Xayah
   SSG Xayah
   Xayah Vệ Binh Tinh Tú
   Xayah Vệ Binh Tinh Tú
   SIÊU PHẨM: Pyke
   SIÊU PHẨM: Pyke
   Yone Bá Vương Học Viện
   Yone Bá Vương Học Viện
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Rammus
  Rammus
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Corki
  Corki
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Sejuani
  Sejuani
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Diana
  Diana
  Syndra
  Syndra
  Kayn
  Kayn
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Gnar
  Gnar
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Jinx
  Jinx
  Viego
  Viego
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Ivern
  Ivern
  Xayah
  Xayah
  Sylas
  Sylas
  Pyke
  Pyke
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  K'Sante
  K'Sante

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #5014 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 184
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 184
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4976 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 196
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 196
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4609 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 200
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 200
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4466 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 200
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 200
 • Tướng: 110

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4465 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 163
 • Trang Phục: 200
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 200
 • Tướng: 163

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4464 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 154
 • Trang Phục: 199
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 199
 • Tướng: 154

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #4303 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 146
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 146
 • Tướng: 158

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3774 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 171
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 171
 • Tướng: 131

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3617 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 147
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 147
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3498 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 196
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 196
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3209 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 177
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 177
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3103 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 186
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 186
 • Tướng: 162

XEM ACC