• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Tài Khoản #3117 - Bảng ngọc : 20 - Không Khung - Rank K.Rank - 0 Tinh hoa lam - 0 RP -
 • 374,000ATM / 448,000CARD

 • Mua Ngay 448,000đ Coin
  Bạn cần nạp ATM hoặc Momo Số Tiền 374,000đ

  Chưởng Mặc Định
  Chưởng Mặc Định
  Xu Vàng May Mắn
  Xu Vàng May Mắn
  Nộ Long Chưởng
  Nộ Long Chưởng
  Cân Đẩu Vân
  Cân Đẩu Vân
  Nấm Nóng Nảy
  Nấm Nóng Nảy
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Tử Thạch
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Lam Bảo
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Hoàng Tinh
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Cầu Vồng
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Nham Tinh
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Mắt Mèo
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Hồng Tinh
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Pháo Hoa - Bạc Hà
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần 1*
  Thủy Thần Sủi Cảo 1*
  Thủy Thần Sủi Cảo 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thủy Thần Bồn Tắm Hơi 1*
  Thạch Dẻo Giả Lập 1*
  Thạch Dẻo Giả Lập 1*
  Ao Shin Ngàn Tuổi 1*
  Ao Shin Ngàn Tuổi 1*
  Ao Shin Hắc Tinh 1*
  Ao Shin Hắc Tinh 1*
  Ao Shin Hắc Tinh 2*
  Ao Shin Hắc Tinh 2*
  Ao Shin Hắc Tinh 3*
  Ao Shin Hắc Tinh 3*
  Ao Shin Hắc Ám Trạng Nguyên 1*
  Ao Shin Hắc Ám Trạng Nguyên 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 1*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Chân Băng 2*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 1*
  Bé Bọ Sa Mạc 2*
  Bé Bọ Sa Mạc 2*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Sinh Nhật 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bé Bọ Ixtal 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 1*
  Bạch Tuộc Du Hành 2*
  Bạch Tuộc Du Hành 2*
  Bạch Tuộc K/DA POP/STARS 1*
  Bạch Tuộc K/DA POP/STARS 1*
  Bạch Tuộc Xương Rồng 1*
  Bạch Tuộc Xương Rồng 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Thổ Thần 1*
  Choncc Ngưu Ma Vương 1*
  Choncc Ngưu Ma Vương 1*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 1*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 1*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 2*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 2*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 3*
  Choncc Bình Thiên Đại Thánh 3*
  Chuột Chũi Độc Hại 1*
  Chuột Chũi Độc Hại 1*
  Chuột Chũi Công Lý 1*
  Chuột Chũi Công Lý 1*
  Cá Voi Hóa Chất 1*
  Cá Voi Hóa Chất 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cánh Bạc Demacia 1*
  Cáo Tiên Huyền Ảo 1*
  Cáo Tiên Huyền Ảo 1*
  Cáo Tiên Sương Khói 1*
  Cáo Tiên Sương Khói 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 1*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 2*
  Cáo Tiên Tịnh Hồn 2*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên U Hồn 1*
  Cáo Tiên K/DA ALL OUT 1*
  Cáo Tiên K/DA ALL OUT 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Bánh Quy Gừng 1*
  Dango Dâu Tây Xanh 1*
  Dango Dâu Tây Xanh 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 1*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Dango Vua Đồ Ngọt 2*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Fuwa Sao Mai 1*
  Gà Máy Quân Đoàn 1*
  Gà Máy Quân Đoàn 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 1*
  Gà Máy Hoa Vũ 2*
  Gà Máy Hoa Vũ 2*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Gà Máy Đại Vinh Quang 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt Chíp Chíp 2*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA POP/STARS 1*
  Hiệp Sĩ Cánh Cụt K/DA POP/STARS 1*
  Cánh Cụt Thủy Hoa Trạng Nguyên 1*
  Cánh Cụt Thủy Hoa Trạng Nguyên 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hiệp Sĩ Cú Darkin 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hồn Ma Lửa 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Oai Hùng 1*
  Hộ Vệ Thái Dương 1*
  Hộ Vệ Thái Dương 1*
  Hộ Vệ Thái Dương 2*
  Hộ Vệ Thái Dương 2*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Hộ Vệ Đại Vinh Quang 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 1*
  Melisma Phá Cách 2*
  Melisma Phá Cách 2*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 1*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  Melisma Nữ Hoàng Nhạc Pop 2*
  DJ Melisma 1*
  DJ Melisma 1*
  Melisma Thần Đồng 1*
  Melisma Thần Đồng 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Melisma Nhịp Điệu Hắc Ám 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Mỏ Vịt Shipper 1*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Sương Đen 1*
  Người Đá Quân Đoàn 1*
  Người Đá Quân Đoàn 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  Người Đá Vinh Quang 1*
  DJ Ossia 1*
  DJ Ossia 1*
  Ossia Bùng Nổ 1*
  Ossia Bùng Nổ 1*
  Poggles Phun Lửa 1*
  Poggles Phun Lửa 1*
  QiQi Phá Cách 1*
  QiQi Phá Cách 1*
  DJ QiQi 1*
  DJ QiQi 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Thần Đồng 1*
  QiQi Vũ Khí Tối Thượng 1*
  QiQi Vũ Khí Tối Thượng 1*
  Quái Sừng Ngân Giác 1*
  Quái Sừng Ngân Giác 1*
  Quái Sừng Ngân Giác 2*
  Quái Sừng Ngân Giác 2*
  Quái Sừng Ngân Giác 3*
  Quái Sừng Ngân Giác 3*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Quái Sừng Kim Giác 1*
  Quái Sừng Kim Giác 2*
  Quái Sừng Kim Giác 2*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 1*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Rùa Hoa Hồng 2*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Shisa Hắc Hóa 1*
  Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 1*
  Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 1*
  Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 2*
  Thần Lộc Sứ Thanh Hoa 2*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Hạt Giống 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tinh Linh Bánh Sinh Nhật 1*
  Tiên Linh Linh Siêu Cay 1*
  Tiên Linh Linh Siêu Cay 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiên Linh Linh Đại Vinh Quang 1*
  Tiểu Tiên Cá 1*
  Tiểu Tiên Cá 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Tiểu Tiên Cá Thạch Ngọt 1*
  Umbra 1*
  Umbra 1*
  Umbra 2*
  Umbra 2*
  Umbra Huyết Nguyệt 1*
  Umbra Huyết Nguyệt 1*
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Mặc Định
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Cổ Ngữ
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Mũi Tên
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Rồng
  Sân Đấu Cỏ
  Sân Đấu Cỏ
  Điểm Đến
  Điểm Đến
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Trường Sơn
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Hỏa Ngục
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân Đấu Phong Vân
  Sân đấu Đại Dương
  Sân đấu Đại Dương
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Sân Đấu Hiểm Họa Không Gian
  Chào Đón Tương Lai
  Chào Đón Tương Lai
  Gác Mái Thành Zaun
  Gác Mái Thành Zaun
  Ban Công Giao Thừa
  Ban Công Giao Thừa
  Quảng Trường Năm Mới
  Quảng Trường Năm Mới
  Cầu Cảng Tân Sửu
  Cầu Cảng Tân Sửu
Lọc theo Skin
   Annie Gấu Bé Bỏng
   Annie Gấu Bé Bỏng
   Annie Sinh Nhật
   Annie Sinh Nhật
   Olaf Băng Giá
   Olaf Băng Giá
   Brolaf
   Brolaf
   Galio Thanh Lịch
   Galio Thanh Lịch
   Galio Vệ Long
   Galio Vệ Long
   Xin Zhao Biệt Kích
   Xin Zhao Biệt Kích
   Xin Zhao Mật Vụ
   Xin Zhao Mật Vụ
   Urgot Cua Khổng Lồ
   Urgot Cua Khổng Lồ
   LeBlanc Siêu Máy Tính
   LeBlanc Siêu Máy Tính
   Vladimir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Vladimir Tiệm Trà Ngọt Ngào
   Fiddlesticks Tướng Cướp
   Fiddlesticks Tướng Cướp
   Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
   Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế
   Kayle Siêu Phàm
   Kayle Siêu Phàm
   Pentakill Kayle
   Pentakill Kayle
   Master Yi Sát Thủ
   Master Yi Sát Thủ
   Master Yi Người Được Chọn
   Master Yi Người Được Chọn
   SIÊU PHẨM: Yi
   SIÊU PHẨM: Yi
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
   Yi Người Tuyết
   Yi Người Tuyết
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Master Yi Huyết Nguyệt
   Alistar Vàng
   Alistar Vàng
   SKT T1 Alistar
   SKT T1 Alistar
   Alistar Bò Sữa
   Alistar Bò Sữa
   Alistar Sương Đen
   Alistar Sương Đen
   Ryze Thầy Mo
   Ryze Thầy Mo
   Soraka Siêu Máy Tính
   Soraka Siêu Máy Tính
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Teemo Hướng Đạo Sinh
   Tristana Du Kich
   Tristana Du Kich
   Warwick Xám
   Warwick Xám
   Warwick Sói Điên
   Warwick Sói Điên
   Warwick Linh Cẩu
   Warwick Linh Cẩu
   Nunu & Willump Hủy Diệt
   Nunu & Willump Hủy Diệt
   Nunu & Willump Thây Ma
   Nunu & Willump Thây Ma
   Nunu & Beelump
   Nunu & Beelump
   Miss Fortune Nữ Cao Bồi
   Miss Fortune Nữ Cao Bồi
   Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
   Miss Fortune Tiệc Bể Bơi
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Miss Fortune Nữ Thần Không Gian
   Ashe Hoang Dã
   Ashe Hoang Dã
   Ashe Quán Quân
   Ashe Quán Quân
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
   Tryndamere Sơn Cước
   Tryndamere Sơn Cước
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Quốc Vương
   Tryndamere Quan Vũ
   Tryndamere Quan Vũ
   Jax Du Côn
   Jax Du Côn
   SKT T1 Jax
   SKT T1 Jax
   Morgana Người Máy
   Morgana Người Máy
   Singed Cưỡi Sóng
   Singed Cưỡi Sóng
   Singed Bác Học Điên
   Singed Bác Học Điên
   Singed Ong Mật
   Singed Ong Mật
   Twitch Trung Cổ
   Twitch Trung Cổ
   Twitch Thế Giới Ngầm
   Twitch Thế Giới Ngầm
   Cho'Gath Hóa Thạch
   Cho'Gath Hóa Thạch
   Amumu Tự Kỉ
   Amumu Tự Kỉ
   Amumu Hiệp Sĩ
   Amumu Hiệp Sĩ
   Rammus Nhôm
   Rammus Nhôm
   Rammus Freljord
   Rammus Freljord
   Anivia Sương Đen
   Anivia Sương Đen
   Anivia Tiên Hạc Giấy
   Anivia Tiên Hạc Giấy
   Shaco Lính Chì
   Shaco Lính Chì
   Shaco Công Xưởng
   Shaco Công Xưởng
   Mundo Tiệc Bể Bơi
   Mundo Tiệc Bể Bơi
   DJ Sona
   DJ Sona
   Sona Pentakill III: Cấm Thư
   Sona Pentakill III: Cấm Thư
   Irelia Sát Thủ
   Irelia Sát Thủ
   Irelia Hội Sen Hồng
   Irelia Hội Sen Hồng
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Janna Dự Báo Thời Tiết
   Janna Vệ Binh Tinh Tú
   Janna Vệ Binh Tinh Tú
   Gangplank Lão Tướng
   Gangplank Lão Tướng
   Corki Giả Lập
   Corki Giả Lập
   Karma Đại Suy Vong
   Karma Đại Suy Vong
   Taric Hồng Ngọc
   Taric Hồng Ngọc
   Veigar Râu Xám
   Veigar Râu Xám
   Trundle Bóng Chày
   Trundle Bóng Chày
   Trundle Đồ Long
   Trundle Đồ Long
   Swain Bắc Cực
   Swain Bắc Cực
   Caitlyn Hội Trưởng Học Viện
   Caitlyn Hội Trưởng Học Viện
   Blitzcrank Xe Độ
   Blitzcrank Xe Độ
   iBlitzcrank
   iBlitzcrank
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Rêu Phong
   Malphite Cẩm Thạch
   Malphite Cẩm Thạch
   Malphite Bắc Cực
   Malphite Bắc Cực
   Malphite Hắc Tinh
   Malphite Hắc Tinh
   Katarina Mèo Kitty
   Katarina Mèo Kitty
   Katarina Hội Tử Thần
   Katarina Hội Tử Thần
   Renekton Huyết Nộ
   Renekton Huyết Nộ
   SKT T1 Renekton
   SKT T1 Renekton
   Jarvan IV Đồ Long
   Jarvan IV Đồ Long
   Jarvan IV Hắc Tinh
   Jarvan IV Hắc Tinh
   Orianna Quả Cầu Tình Ái
   Orianna Quả Cầu Tình Ái
   Orianna Hắc Tinh
   Orianna Hắc Tinh
   Ngộ Không Bá Nhật
   Ngộ Không Bá Nhật
   Ngộ Không Học Viện Chiến Binh
   Ngộ Không Học Viện Chiến Binh
   Lee Tiểu Long
   Lee Tiểu Long
   Lee Sin Tiệc Bể Bơi
   Lee Sin Tiệc Bể Bơi
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Tuyệt Vô Thần
   Lee Sin Ma Sứ
   Lee Sin Ma Sứ
   Vayne Quý Tộc
   Vayne Quý Tộc
   Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
   Rumble Siêu Nhân Thiên Hà
   Cassiopeia Cao Quý
   Cassiopeia Cao Quý
   Heimerdinger Độ Máy
   Heimerdinger Độ Máy
   Heimerdinger Luyện Rồng
   Heimerdinger Luyện Rồng
   Heimerdinger Tiệc Bể Bơi
   Heimerdinger Tiệc Bể Bơi
   Nasus Địa Ngục
   Nasus Địa Ngục
   Nidalee Báo Đốm
   Nidalee Báo Đốm
   Nidalee Người Hầu
   Nidalee Người Hầu
   Nidalee Thần Sứ
   Nidalee Thần Sứ
   Poppy Noxus
   Poppy Noxus
   Poppy Cô Bé Tuần Lộc
   Poppy Cô Bé Tuần Lộc
   Quý Ông Gragas
   Quý Ông Gragas
   Đại Đao Pantheon
   Đại Đao Pantheon
   Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
   Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
   Ezreal Vệ Binh Pyjama
   Ezreal Vệ Binh Pyjama
   Yorick Kháng Chiến
   Yorick Kháng Chiến
   Garen Huyết Kiếm
   Garen Huyết Kiếm
   Garen Hiệp Sĩ Đen
   Garen Hiệp Sĩ Đen
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Garen Đô Đốc Độc Đoán
   Garen Sư Vương
   Garen Sư Vương
   Leona Tiệc Bể Bơi
   Leona Tiệc Bể Bơi
   Leona Nhật Thực
   Leona Nhật Thực
   Leona Cao Bồi
   Leona Cao Bồi
   Talon Long Kiếm
   Talon Long Kiếm
   Talon Huyền Kiếm
   Talon Huyền Kiếm
   Kog'Maw Múa Lân
   Kog'Maw Múa Lân
   Shenmurai
   Shenmurai
   TPA Shen
   TPA Shen
   Lux Phù Thủy
   Lux Phù Thủy
   Lux Biệt Kích
   Lux Biệt Kích
   Lux Vệ Binh Pyjama
   Lux Vệ Binh Pyjama
   Shyvana Vuốt Rồng
   Shyvana Vuốt Rồng
   Shyvana Rồng Băng
   Shyvana Rồng Băng
   Ahri Bóng Đêm
   Ahri Bóng Đêm
   Ahri Thách Đấu
   Ahri Thách Đấu
   Fizz Siêu Nhân Thiên Hà
   Fizz Siêu Nhân Thiên Hà
   Volibear Cảnh Vệ Trưởng
   Volibear Cảnh Vệ Trưởng
   Volibear Đô Vật Sấm Sét
   Volibear Đô Vật Sấm Sét
   Volibear Dị Giáo Ác Thần
   Volibear Dị Giáo Ác Thần
   SSW Rengar
   SSW Rengar
   Rengar Ánh Sáng Tối Cao
   Rengar Ánh Sáng Tối Cao
   Varus Hồ Quang
   Varus Hồ Quang
   Varus Mũi Tên Tình Ái
   Varus Mũi Tên Tình Ái
   Viktor Đặc Vụ Siêu Linh
   Viktor Đặc Vụ Siêu Linh
   Sejuani Truyền Thống
   Sejuani Truyền Thống

   A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined offset: 113036

   Filename: views/acc_views.php

   Line Number: 454

   Backtrace:

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/views/acc_views.php
   Line: 454
   Function: _error_handler

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/core/MY_Loader.php
   Line: 24
   Function: view

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/application/controllers/Acc.php
   Line: 52
   Function: template

   File: /home/accrelienm/domains/accrelienminh.vn/public_html/index.php
   Line: 318
   Function: require_once

   .jpg" alt="Sejuani Vinh Quang">
   Sejuani Vinh Quang
Fiora Quạ Đêm
Fiora Quạ Đêm
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Fiora
Fiora Phi Kiếm
Fiora Phi Kiếm
Fiora Vũ Khí Tối Thượng
Fiora Vũ Khí Tối Thượng
Ziggs Tiệc Bể Bơi
Ziggs Tiệc Bể Bơi
Lulu Luyện Rồng
Lulu Luyện Rồng
Lulu Vệ Binh Pyjama
Lulu Vệ Binh Pyjama
Draven Anh Già Tuyết
Draven Anh Già Tuyết
Hecarim Tử Thần
Hecarim Tử Thần
Hecarim Không Đầu
Hecarim Không Đầu
Jayce Giả Kim
Jayce Giả Kim
Jayce Chiến Binh Ánh Sáng
Jayce Chiến Binh Ánh Sáng
Arcane Jayce
Arcane Jayce
Diana Đồ Long
Diana Đồ Long
Diana Nữ Thần Chiến Binh
Diana Nữ Thần Chiến Binh
Quinn Mũi Tên Tình Ái
Quinn Mũi Tên Tình Ái
Quinn Tổ Đội Quản Ngục
Quinn Tổ Đội Quản Ngục
Syndra Vệ Binh Tinh Tú
Syndra Vệ Binh Tinh Tú
Kayn Hung Thần Không Gian
Kayn Hung Thần Không Gian
iG Kai'Sa
iG Kai'Sa
Kai'Sa Giả Lập
Kai'Sa Giả Lập
K/DA ALL OUT Kai'Sa
K/DA ALL OUT Kai'Sa
Zac Tiệc Bể Bơi
Zac Tiệc Bể Bơi
Zac Cỗ Máy Chiến Đấu
Zac Cỗ Máy Chiến Đấu
True Damage Yasuo
True Damage Yasuo
Braum Mãnh Hổ Đô Vật
Braum Mãnh Hổ Đô Vật
Arcane Jinx
Arcane Jinx
Urf Kench
Urf Kench
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Viego Niên Thú Nguyên Đán
Viego Kẻ Ngoại Đạo Pentakill
Viego Kẻ Ngoại Đạo Pentakill
SIÊU PHẨM: Senna
SIÊU PHẨM: Senna
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Lucian
Lucian Xạ Thủ Tình Ái
Lucian Xạ Thủ Tình Ái
Lucian Cao Bồi
Lucian Cao Bồi
Zed Hội Tử Thần
Zed Hội Tử Thần
Ekko Bí Ngô
Ekko Bí Ngô
Aatrox Công Lý
Aatrox Công Lý
Aatrox Ác Ma Không Gian
Aatrox Ác Ma Không Gian
Thresh Hắc Tinh
Thresh Hắc Tinh
Illaoi Sứ Giả Hư Không
Illaoi Sứ Giả Hư Không
SKT T1 Kalista
SKT T1 Kalista
Yone Bá Vương Học Viện
Yone Bá Vương Học Viện
Gwen Chị Kéo Hồng
Gwen Chị Kéo Hồng
  Annie
  Annie
  Olaf
  Olaf
  Galio
  Galio
  Twisted Fate
  Twisted Fate
  Xin Zhao
  Xin Zhao
  Urgot
  Urgot
  LeBlanc
  LeBlanc
  Vladimir
  Vladimir
  Fiddlesticks
  Fiddlesticks
  Kayle
  Kayle
  Master Yi
  Master Yi
  Alistar
  Alistar
  Ryze
  Ryze
  Sion
  Sion
  Sivir
  Sivir
  Soraka
  Soraka
  Teemo
  Teemo
  Tristana
  Tristana
  Warwick
  Warwick
  Nunu & Willump
  Nunu & Willump
  Miss Fortune
  Miss Fortune
  Ashe
  Ashe
  Tryndamere
  Tryndamere
  Jax
  Jax
  Morgana
  Morgana
  Zilean
  Zilean
  Singed
  Singed
  Evelynn
  Evelynn
  Twitch
  Twitch
  Karthus
  Karthus
  Cho'Gath
  Cho'Gath
  Amumu
  Amumu
  Rammus
  Rammus
  Anivia
  Anivia
  Shaco
  Shaco
  Dr. Mundo
  Dr. Mundo
  Sona
  Sona
  Kassadin
  Kassadin
  Irelia
  Irelia
  Janna
  Janna
  Gangplank
  Gangplank
  Corki
  Corki
  Karma
  Karma
  Taric
  Taric
  Veigar
  Veigar
  Trundle
  Trundle
  Swain
  Swain
  Caitlyn
  Caitlyn
  Blitzcrank
  Blitzcrank
  Malphite
  Malphite
  Katarina
  Katarina
  Nocturne
  Nocturne
  Maokai
  Maokai
  Renekton
  Renekton
  Jarvan IV
  Jarvan IV
  Elise
  Elise
  Orianna
  Orianna
  Ngộ Không
  Ngộ Không
  Brand
  Brand
  Lee Sin
  Lee Sin
  Vayne
  Vayne
  Rumble
  Rumble
  Cassiopeia
  Cassiopeia
  Skarner
  Skarner
  Heimerdinger
  Heimerdinger
  Nasus
  Nasus
  Nidalee
  Nidalee
  Udyr
  Udyr
  Poppy
  Poppy
  Gragas
  Gragas
  Pantheon
  Pantheon
  Ezreal
  Ezreal
  Mordekaiser
  Mordekaiser
  Yorick
  Yorick
  Akali
  Akali
  Kennen
  Kennen
  Garen
  Garen
  Leona
  Leona
  Malzahar
  Malzahar
  Talon
  Talon
  Riven
  Riven
  Kog'Maw
  Kog'Maw
  Shen
  Shen
  Lux
  Lux
  Xerath
  Xerath
  Shyvana
  Shyvana
  Ahri
  Ahri
  Graves
  Graves
  Fizz
  Fizz
  Volibear
  Volibear
  Rengar
  Rengar
  Varus
  Varus
  Nautilus
  Nautilus
  Viktor
  Viktor
  Sejuani
  Sejuani
  Fiora
  Fiora
  Ziggs
  Ziggs
  Lulu
  Lulu
  Draven
  Draven
  Hecarim
  Hecarim
  Kha'Zix
  Kha'Zix
  Darius
  Darius
  Jayce
  Jayce
  Lissandra
  Lissandra
  Diana
  Diana
  Quinn
  Quinn
  Syndra
  Syndra
  Aurelion Sol
  Aurelion Sol
  Kayn
  Kayn
  Zoe
  Zoe
  Zyra
  Zyra
  Kai'Sa
  Kai'Sa
  Seraphine
  Seraphine
  Gnar
  Gnar
  Zac
  Zac
  Yasuo
  Yasuo
  Vel'Koz
  Vel'Koz
  Taliyah
  Taliyah
  Camille
  Camille
  Akshan
  Akshan
  Bel'Veth
  Bel'Veth
  Braum
  Braum
  Jhin
  Jhin
  Kindred
  Kindred
  Zeri
  Zeri
  Jinx
  Jinx
  Tahm Kench
  Tahm Kench
  Viego
  Viego
  Senna
  Senna
  Lucian
  Lucian
  Zed
  Zed
  Kled
  Kled
  Ekko
  Ekko
  Qiyana
  Qiyana
  Vi
  Vi
  Aatrox
  Aatrox
  Nami
  Nami
  Azir
  Azir
  Yuumi
  Yuumi
  Samira
  Samira
  Thresh
  Thresh
  Illaoi
  Illaoi
  Rek'Sai
  Rek'Sai
  Ivern
  Ivern
  Kalista
  Kalista
  Bard
  Bard
  Rakan
  Rakan
  Xayah
  Xayah
  Ornn
  Ornn
  Sylas
  Sylas
  Neeko
  Neeko
  Aphelios
  Aphelios
  Pyke
  Pyke
  Vex
  Vex
  Yone
  Yone
  Sett
  Sett
  Lillia
  Lillia
  Gwen
  Gwen
  Renata Glasc
  Renata Glasc
  Nilah
  Nilah

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3264 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 187
448,000CARD 373,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 187
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #3117 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 187
448,000CARD 373,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 187
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #2948 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 187
448,000CARD 373,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 187
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #1592 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 187
448,000CARD 373,333ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 187
 • Tướng: 162

XEM ACC