• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7252 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 165
 • Trang Phục: 10
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 165

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7250 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 2
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 11

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7037 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 33
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 161

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7245 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 2
 • Trang Phục: 0
84,000CARD 70,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 0
 • Tướng: 2

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7216 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 4
84,000CARD 70,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 26

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7212 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 5
180,000CARD 150,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7075 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 8
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 19

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #7033 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 167
 • Trang Phục: 136
1,200,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 136
 • Tướng: 167

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #6659 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 110
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #4314 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 54
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 120

XEM ACC