• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #6968 - Không Khung

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 1
840,000CARD 700,000ATM
 • Rank: Cao Thủ
 • Trang Phục: 1
 • Tướng: 17

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #4169 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 146
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 146
 • Tướng: 152

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #6659 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 110
600,000CARD 500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 110
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #5110 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 124
 • Trang Phục: 113
307,000CARD 255,833ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 113
 • Tướng: 124

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #3353 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 151
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 151
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #4314 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 120
 • Trang Phục: 54
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 120

XEM ACC

Acc DTCL # - Không Khung

Acc DTCL #5692 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 179
720,000CARD 600,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 179
 • Tướng: 155

XEM ACC