• 1 tandat97
 • 2 Vua Lỳ Đòn
 • 3 Phamm T Anh
 • 4 Long Ngô
 • 5 Bảo Nguyễn Sgi Cote

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7311 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 160
 • Trang Phục: 252
660,000CARD 550,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 252
 • Tướng: 160

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7309 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 90
 • Trang Phục: 88
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 88
 • Tướng: 90

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7306 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 104
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 104
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7303 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 190
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 190
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7302 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 118
 • Trang Phục: 96
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 96
 • Tướng: 118

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7301 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 148
360,000CARD 300,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 148
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7300 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 408
1,200,000CARD 1,000,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 408
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7298 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 111
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 111
 • Tướng: 140

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7294 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 86
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 86
 • Tướng: 152

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7292 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 59
215,000CARD 179,167ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 59
 • Tướng: 58

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7291 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 161
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 161
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7287 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 82
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 119

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7285 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 85
 • Trang Phục: 90
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 90
 • Tướng: 85

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7284 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 105
240,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 105
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7283 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 186
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 186
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7282 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 423
1,440,000CARD 1,200,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 423
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7281 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 108
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 108
 • Tướng: 162

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7279 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 136
 • Trang Phục: 139
480,000CARD 400,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 139
 • Tướng: 136

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7278 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 142
 • Trang Phục: 109
300,000CARD 250,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 109
 • Tướng: 142

XEM ACC

Acc LMHT # - Không Khung

Acc LMHT #7270 - Không Khung

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 470
3,000,000CARD 2,500,000ATM
 • Rank: K.Rank
 • Trang Phục: 470
 • Tướng: 162

XEM ACC